lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fördjupningsuppgifter

Klimatmodeller och strålningsbalans

Klimatmodellering i klassrummet?  Se  Utmaningen från Teknikföretagen (Beställ eller ladda ned gratis.) eller prova ett material från Science in School

Om du vill ta fram ekvationerna själv:

 • Använd Stefan-Boltzmanns lag för att uppskatta hur mycket energi som strålas ut från solens yta. (Både per ytenhet och totalt utstrålad energi)
 • Hur stor andel av denna energi når jorden?
 • Hur mycket strålenergi från solen når jordens atmosfär per ytenhet?
 • Hur hög blir temperaturen på jorden för att utstrålningen från jorden enligt Stefan Boltzmanns lag skall bli lika stor som instrålningen.
 • Det kan också vara intressant att beräkna vid vilken våglängd den utstrålade intensiteten från jorden blir maximal (använd Wiens förskjutningslag)
Temperatur på andra planeter
 • Gör en tabell över alla planeter. För in deras avstånd till solen. (Hämta data)
 • Upprepa temperaturberäkningarna för jorden för de övriga planeterna. För in i tabellen.
 • För också tabellvärden på planeternas temperatur och jämför med era beräknade resultat. 
 • Ser du något tecken på "skenande växthuseffekt"?

Befolkningstillväxt

Gå till sidan http://www.worldometers.info/se/ för att få veta hur många människor som finns på jorden idag, och hur många som föds och dör varje dag. Enligt uppskattningen ökar jordens befolkning med 1.15%/år.

 • Hur stor blir befolikningsökningen per dag? Stämmer det med siffrorna?
 • Hur många år tar det för befolkningen att dubbleras om den fortsätter att öka med 1.15% om året?
 • När kommer jordens befolikning att bli 10 miljarder om tillväxten fortsätter?