lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Allmänt

Klimat

SMHI: Klimat och klimatdata
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat

Sveriges Radio om klimatförhandlingarna
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4018&artikel=4158222

Naturvårdsverket om klimat
http://naturvardsverket.se/sv/Start/Klimat/

Klimat - från regeringskansliet
http://www.regeringen.se/sb/d/3188

Nobelpristagarsymposium om klimatfrågor - i form av rollspel
http://globalsymposium2011.org/

WWF klimatskola med film:
http://www.klimaskolen.no/se/ (mer omfattande på norska http://www.klimaskolen.no/)

Faktaark om klima:
http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=10989

Makten över klimatet:
http://www.maktenoverklimatet.se/

BBC: En animering av jordens klimathistoria under 800 000 år fram till idag  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/sci_tech/2009/copenhagen/8386319.stm

Animasjon, drivhuseffekten:
http://www.aftenposten.no/klima/article2124860.ece

2009, klodens varmeste år siden 1880:
http://www.aftenposten.no/klima/article3761551.ece

Klodens varmeste måneder på 130 år:
http://www.aftenbladet.no/energi/klima/1242868/
Klodens_varmeste_12_maaneder_paa_130_aar.html

Climate change hots up in 2010 - the year of extreme weather
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/27/climate-change-extreme-weather-2010

The ultimate climate change FAQ
http://www.guardian.co.uk/environment/series/the-ultimate-climate-change-faq

Genus och klimat
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/28/climate-change-environmental-sustainability

Klimaforskere og klimaendringer
http://www.cicero.uio.no/webnews/?=11405

Info om klima fra Bjerknessenteret:
http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?kat=124〈=1

Miljøstatus: Bakgrunnsinformasjon om klima:
http://www.miljostatus.no/Tema/Klima/

Interaktiva kartor över världens utstläpp av växthusgaser 
http://www.globalis.no/Verdenskart/Utslipp-av-klimagasser

Polarforsknignssekretariatet:
http://www.polar.se. Se också http://detnyearktis.dk

Klimatförhandlingar

Den gröna klimatfonden: http://gcfund.net/

EUs position inför COP18 i Doha: http://www.regeringen.se/sb/d/8857/a/202246

US Framework Convention on Climate Change: http://unfccc.int/2860.php (med länkar till COP18)

COP17 i Durban 2011
http://www.cop17durban.com/

København COP 15 Officiell sida
http://www.denmark.dk/en/menu/Climate-Energy/COP15-Copenhagen-2009/cop15.htm

Hva mener innbyggere i ulike land om klima?
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.6785950

Fakta om klima og klimaforhandlinger
http://www.miljostatus.no/Toppmeny/Om-Miljostatus/Klimahefte/

Fakta og oppgaver om klima
http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/ressurs/lr19/?vis=ressurser

Internasjonale klimaforhandlinger:
www.cop15.no

Bakgrunn for klimaforhandlingene:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/klima/internasjonale-klimaforhandlinger/bakgrunnsinformasjon-om-klimaforhandling.html?id=537780

FN: "Gateway to the UN System's work on Climate Change"
http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/pages/gateway

BBC, inför Köpenhamnsmötet 2009: Klimatordlista
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/sci_tech/2009/copenhagen/default.stm

The Guardian: Global climate talks
http://www.guardian.co.uk/environment/global-climate-talks

Climate change is real - an open letter from the scientific community
http://theconversation.edu.au/climate-change-is-real-an-open-letter-from-the-scientific-community-1808

Hvor store utslippskutt trenger vi?
http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/
rapporter/2010/faktaark_utslippskutt_2010_web.pdf

Om veien til en ny klimaavtale
http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/
rapporter/2010/faktaark_prosessen_2010_web.pdf

Kan klimaforhandlingene redde regnskogen?
http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/
rapporter/2010/faktaark_redd_2010_web.pdf