lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018

Välkommen till Fysikum på Lunds universitet, 10-11 april 2018 för en konferens arrangerad av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF).

Konferensen riktar sig till fysiklärare (från lågstadium till och med gymnasieskola), lärarutbildare och forskare i fysikdidaktik, men också till fysiker med intresse för undervisning. Fokus på konferensen kommer att ligga på forskningsbaserade utvecklingsarbeten och på olika sätt som forskning kan påverka och utveckla fysikundervisningen i skolan. 

Det kommer att finnas möjlighet att göra studiebesök på MAX IV eller Vattenhallen, delta i workshops och diskussioner om laborationers roll, aktiva lärandemiljöer, ljus, förståelsen av 3D, simuleringar, fysik på lekplats och Tivoli, fysikhistoriska berättelser och mycket mer. Vi kommer också att få presentationer med analys av fysikresultaten i TIMSS Advanced 2015, exempel på hur man kan arbeta med naturvetenskapens karaktär och med aktuell forskning i grundskolan.

Om du själv vill bidra med erfarenheter och/eller forskningsresultat, eller ordna en workshop eller rundabordsdiskussion om något tema ber vi dig fylla i en google-blankett, senast 30 januari.

Välkommen till två dagar fulla av gemenskap och inspirerande diskussioner tillsammans med andra lärare och forskare - med Fysiken i centrum

Twittra på #FysKonf18

Huvudtalare:  

(Läs mer)

Tid kommer också att avsättas för diskussioner och erfarenhetsutbyte i olika konstellationer, t.ex. lärare i olika skolår, speciella grupper för förstelärare, NT-utvecklare och lektorer i skolan, lärarutbildare och lärarfortbildare. Anmäl dina intressen i samband med att du anmäler dig till konferensen! 

Preliminärt program

Konferensen kommer att äga rum på Fysikum, Lunds universitet (Sölvegatan 14), med start klockan 10 den 10 april och avslutas senast klockan 16.30 den 11 april.

Anmälan:

Görs på google-blankett.

  • Egen presentation: Senast 30 januari
  • Deltagande: Senast 2 mars 

Konferensavgift, inkl konferensmiddag: 1600 kr + moms

VÄLKOMMEN TILL LUND!
NRCF
Resurscentrum@fysik.lu.se

Läs mer om den förra konferensen som anordnades 2016. Efter konferensen inbjöds de medverkande att skicka in bidrag som sammanställdes av NATDID och publicerades som första nummer inom ramen för deras skriftserie.

 

 

Klicka för pdf-fil

Preliminärt program

Bidrag: 30 jan
Besked senast 12 februari
Anmälan senast 2 mars