lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Från forskning till fysikundervisning, 14-15 mars 2016

Ett stort TACK till er alla som bidrog med presentationer, erfarenheter, forskningsresultat, diskussioner, glädje och nätverkande och till er många som hjälpte så att allt det praktiska fungerade.

Fyll i en Utvärderingsblankett och dela med dig av material och länkar. NATDID kommer också att skicka ut information om möjligheten att skicka in bidrag till en "proceeding" från konferensen.

Bilder mm från konferensen finns bl.a. på vår Facebook-sida och på twitter #FysKonf16 - bidra gärna med fler!


Välkommen till Skåne och Malmö Museum - Teknikens och sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7A, den 14-15 mars 2016 för en konferens arrangerad av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) i samarbete med Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).

Konferensen riktar sig till fysiklärare (från lågstadium till och med gymnasieskola), lärarutbildare och forskare i fysikdidaktik. Fokus på konferensen kommer att ligga på forskningsbaserade utvecklingsarbeten och på olika sätt som forskning kan påverka och utveckla fysikundervisningen i skolan.

Twittra på #FysKonf16

Karta med anmälda deltagare:

Huvudtalare:  

 • Professor Anita Roychoudhury, Purdue, USA: 
  Teaching physics to beginners (elementary and middle school students): Concretizing basic physics concepts and assisting students construction of knowledge from their personal experiences. (abstract)
 • Professor Ellen Karoline Henriksen, Oslo: 
  Fra forskning til fysikkundervisning med ReleKvant: Nettbaserte læringsressurser i relativitetstori og kvantefysikk, utviklet av forskere, lærere og lærerstudenter (abstract)
  (ReleKvant: Web-based materials about relativity theory and quantum physics for high-school physics)
 • Professor Cedric Linder, Uppsala:
  Viewing the representations used in physics teaching in new ways (abstract)
 • Professor Peter Heering, Flensburg:
  Historical approaches in physics education – stories about and with experiments (abstract)

Tid kommer också att avsättas för diskussioner och erfarenhetsutbyte i olika konstellationer, t.ex. lärare i olika skolår, speciella grupper för förstelärare, NT-utvecklare och lektorer i skolan, lärarutbildare och lärarfortbildare. Anmäl dina intressen i samband med att du anmäler dig till konferensen! 

Konferensen kommer att äga rum på Malmö museum, med start klockan 10 den 14 mars och avslutas senast klockan 16.30 den 15 mars. (se program)

Det finns plats för några till i föreläsningssalarna om du vill lyssna på enstaka presentationer. 

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ!
NRCF och NATDID
Resurscentrum@fysik.lu.se

PS: Om du vill dela med dig av material till deltagarna kan du göra detta genom att lägga in en länk med kommentarer på en google-blankett.

Utvärderingsblankett