lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program, inklusive bidrag från deltagare

Måndag förmiddag

9:30-10:00

Registrering, fika

10:00-10:20

Välkomna, introduktion. NRCF+NATDID.

10:20-11:20

Profesor Peter Heering,Flensburg: Historical approaches in physics education – stories about and with experiments

11:20-12:20

Ordf: Mats Hansson, Skolverket
 • Oleg Popov, UMU: Upptäck fysiken på skolgården och i närmiljön
 • Hannele Junkala, DU: Lekplatsfysik som ett moment i utomhuspedagogik
 • Terje Hedström och Annie-Maj Johansson, DU Lärarstudenters undersökningar av begreppet friktion
Ordf: Jonas Enger, GU
 • Jesper Haglund, UU:
  Värmekameror i fysikundervisningen: Övningar från mellanstadiet och uppåt
 • Lassana Ouattara och Nina Reistad, NRCF
  Experiment med Photonics Explorer Kit

12:20-13:30: Lunch

13:30-15:00

Ordf: Anne Linder, UU:
 • Erland Andersen: Experimentell examination
 • Lena Löfgren & Åsa Arvidsson HKR: Lustfylld bedömning för elevers fysiklärande i åk 1-6
 • Annika Karlsson, MAH: Läslyftets modul: "Främja elevers lärande i NO " (4-9)
 • Maria Kouns, MAH: Beskriv med ord. Fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet
Ordf: Margareta Enghag, SU
 • Anders Johansson, UU: Vilken roll spelar kultur och identitet i fysikutbildning
 • Simon Holmström, Växjö och LU: Gymnasielärares laborationsundervisning: Vad ligger bakom olika val?
 • Jan Andersson, KAU: Elevers interaktion och kommunikation vid laborativt arbete om värme,miljö och klimat.
 • Andreas Redfors, Lena Hansson, Örjan Hansson & Kristina Juter, HKR: Matematikens roll i fysikundervisningen på gymnasiet

15:00-16:00: Gruppdiskussioner med kaffe

16:00-17:00:

Professor Cedric Linder, UU: Viewing the representations used in physics teaching in new ways

19:00 Konferensmiddag, Scandic St Jörgen

Tisdag 15 mars

8:30-9:30

Professor Ellen Karoline Henriksen, Oslo: Fra forskning til fysikkundervisning med ReleKvant: Nettbaserte læringsressurser i relativitetstori og kvantefysikk, utviklet av forskere, lærere og lærerstudenter (abstract)

9:30-9:45

Karin Stolpe: NATDID: Från fysikundervisning till forskning

9:45-10:30

Ordf: Karin Stolpe, NATDID, LIU
 • NRCF+student från Lärarlyftet (Jenny Edström, Tunaholmsskolan): Att arbeta med aktuell fysikforskning på högstadiet
 • Ingela Bursjöö, GU + Buråsskolan, Att arbeta med partikelfysik på högstadiet med material från CERN
Ordf: Åsa Arvidsson, HKr+NRCF
 • Marie Fridberg, Susanne Thulin & Andreas Redfors: Surfplattor i NO-undervisningen för yngre åldrar
 • Rickard Kristiansson: Hur påverkas lärandet när musik får komplettera experiment och laboration övningar
 

10:30-11:00: Kaffe

11:00-12:30

Ordf: Urban Eriksson, HKR
 • Urban Eriksson, HKr: The Spiral of Teaching and Learning in Physics and Astronomy
 • Anne-Sofie Mårtensson, HB: Månens faser- hur kan vi introducera redan i lågstadiet?
 • Stefan Larsson, DU: Månen: Myter, fysik, observationer och vetenskaplig metodik
 • Bor Gregorcic UU: Astronomi med algodoo + demonstration
 • Katrin Lindwall, LNU: Mot nya höjder
Ordf: Jesper Haglund, UU
 • Andrea Holmgren och Jonna Wiblom: Kvalitativt olika sätt att erfara reklam med naturvetenskapligt innehåll: En designstudie på högstadiet (energi)
 • Ingela Bursjöö, GU: Fysikundervisning och lärande för hållbar utveckling
 • Margareta Enghag, SU och Karin Haglund, Tumba gymnasium: Ska vi bestråla jordgubbar? - Att undervisa kärnfysik på gymnasiet med riskbedömningar.
 • Jenny Jansson, Ludvika: Naturvetarförening för elever
 

12:30-13:45: Lunch

13:45-14:45:

Professor Anita Roychoudhury:
Teaching physics to beginners (elementary and middle school students): Concretizing basic physics concepts and assisting students construction of knowledge from their personal experiences (abstract)

14:45-15:15: Kaffe

15:15-16:00: Presentationer + Avslutning

Skolverket och NT-satsningen: Mats Hansson och Claes Andersson
Nationellt Centrum för Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (NATDID): Karin Stolpe
Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)

Och sedan?

Om ni vill dela med er av material till konferensdeltagarna kan ni lägga in länkar med kommentarer via en google-blankett: