lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018

Välkommen till Fysikum på Lunds universitet, 10-11 april 2018 för en konferens arrangerad av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF).

Konferensen riktar sig till fysiklärare (från lågstadium till och med gymnasieskola), lärarutbildare och forskare i fysikdidaktik, men också till fysiker med intresse för undervisning. Fokus på konferensen kommer att ligga på forskningsbaserade utvecklingsarbeten och på olika sätt som forskning kan påverka och utveckla fysikundervisningen i skolan. 

Det kommer att finnas möjlighet att göra studiebesök på MAX IV eller Vattenhallen, delta i workshops och diskussioner om laborationers roll, aktiva lärandemiljöer, ljus, förståelsen av 3D, simuleringar, fysik på lekplats och Tivoli, fysikhistoriska berättelser och mycket mer. Vi kommer också att få presentationer med analys av fysikresultaten i TIMSS Advanced 2015, exempel på hur man kan arbeta med naturvetenskapens karaktär och med aktuell forskning i grundskolan.

Välkommen till två dagar fulla av gemenskap och inspirerande diskussioner tillsammans med andra lärare och forskare - med Fysiken i centrum

Twittra på #FysKonf

Huvudtalare:  

(Läs mer)

Se hela programmet

Konferensen kommer att äga rum på Fysikum, Lunds universitet (Sölvegatan 14), med start klockan 10 den 10 april och avslutas senast klockan 16.30 den 11 april.

Anmälan:

Snarast.

Konferensavgift, inkl konferensmiddag: 1600 kr + moms

VÄLKOMMEN TILL LUND!
NRCF
Resurscentrum@fysik.lu.se

Läs mer om den förra konferensen som anordnades 2016. Efter konferensen inbjöds de medverkande att skicka in bidrag som sammanställdes av NATDID och publicerades som första nummer inom ramen för deras skriftserie. Även efter denna konferens planeras en konferensskrift. Bidrag på upp till 5000 ord skickas senast 30 augusti.

Program

Konferensskrift planeras i samarbete med NATDID. Max 5000 ord senast 30 augusti.

Praktisk information