lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Kursplan - Fysik

"Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling."

Till NRCFs uppgifter hör att ge lärare hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.