lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Årskurs 1-3

Vi fortsätter arbetet med www-portalen, www.teknikochnatur.se, koordinerad av Bioresurscentrum, för att göra det lättare för er som arbetar i F-6 att hitta inspiration för undervisningen och kunna uppfylla läroplanens mål. Materialet skall anknyta till de reviderade läroplanerna. Som en förberedelse för detta projekt har vi  bl.a. utveckat material om lekplatsfysik. Kontakta oss gärna om du har något material du vill dela med dig av.

Från Skolverket

Läroplaner

Alla kursplaner

Hela kursplanen i fysik

Kommentarmaterial

... för fysik