lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ämnesövergripande planering över fyra läsår

Tabellen ger exempel på hur man kan planera ämnesövergripande samarbeten i en flerårscykel. Några tema är länkade till ytterligare material som kommer att kompletteras.

År 1 År 2 År 3År 4
 
 • Bränslen/energi, nya material, miljökemi
 • Elektricitet och magnetism
 • Elektronik
 • Sex och samlevnad
 
Mat
 • Matspjälkning, livsmedel, kemiska reaktioner
 • Livscykelanalys, resurshushållning,
 • Celltyper
 • Medicinsk behandling,
 • Hälsa och miljögifter
  
 • Mekanik, krafter
 • Evolution, biologisk mångfald
 • Droger Hjärna/nervssystem, evolutionära jämförelser
 
 
 • Resor: ekosystem, klimatanpassningar, transporter, hållbar utveckling
 • Energieffektiva uppfinningar. Samhällsbygge
 
Havet
 • strömmar
 • vattenkvalitet
 • fartyg/transporter
 • navigation
 • energiflöden
 • energiförsörjning
 • miljöteknik
 • värmelära
 • meteorologi/klimat
 • kretslopp
 
 • Elektromagnetisk strålning
 • Kärnkraft
 • Big Bang
 • Astronomi
 
Från molekyl till material
 • Material
 • materialutveckling
 • elektrokemi

 

Denna planering är utarbetad och utprovad av Ingela Bursjöö <ingela.bursjoo@centrum.goteborg.se> och kolleger på Buråsskolan i Göteborg.