lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Exempel på forskning om ämnesövergripande undervisning i naturvetenskap.

Dessa avhandlingar ger också många referenser till annan forskning.