lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Grundskola

Utdragen nedan är hämtade från dokumentet  www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261607!/fysik.pdf som visar hur kursplanen i fysik för grundskolan har reviderats med skrivningar om digitalisering. "Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följa denna kursplan eller den tidigare kursplanen."

Utdrag ur reviderad kursplan för grundskolans fysik