lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser på CERN

CERN - en resurs för fysikundervisningen - seminarium 1 februari 2018, Vattenhallen 13:30-15

En svensk lärarkurs anordnas varje år v44 (oftast söndag-fredag). 

Varje sommar anordnar CERN ett High-School Teachers' Programme

International High-school Internship Programme.

2018 bjuds svenska gymnasister in till  ett två-veckors praktikprogram. Det är ett helt unikt tillfälle för motiverade elever att på plats få upptäcka och uppleva CERN och dess forskningsverksamhet. Det svenska programmet äger rum 10 – 23 juni 2018 och är öppet för gymnasister, i första hand från årskurs 2 och från naturvetensprogrammet och teknikprogrammet. Deltagarna måste ha fyllt minst 16 år vid programmets början.

Läs mer hssip.web.cern.ch/np/swedish-programme och tipsa elever som kan vara intresserade!

Uppdatering: Vid ansökningstidens slut (16 feb) har 370 elever har anmält intresse till de 24 platserna. Vi håller på att gå igenom ansökningarna nu. Ann-Marie

Svensk lärarkurs på CERN v 44

Den svenska lärarkursen på CERN 2018 äger rum v 44, 28 oktober-2 november

På programmet står föreläsningar, studiebesök och hands-on workshops som ger en introduktion och senaste nytt till dagens partikelfysik, kosmologi och angränsande fält. Det detaljerade programmet publiceras några veckor före vecka 44. På denna sida kommer också alla föreläsningar och allt material att publiceras och göras tillgängligt för användning också efter kursen. Vi hoppas att kursdeltagarna kommer att återvända till sina skolor efter kursen som ambassadörer väl beredda att inspirera och vidarebefordra ämnet till vår nästa generation av fysiker, ingenjörer, informatiker, etc. Kursen är i första hand avsedd för gymnasielärare men högstadielärare kan också delta. 

Kursen är gratis, deltagarnas skolor får stå för resa (bokas individuellt) och kost och logi. Max 30 deltagare.

Viktig information:

  1. Anmälan: https://indico.cern.ch/event/678058/
  2. Program: startar söndag 19:00 och avslutas fredag c:a 16:00 – (agenda för 2017: https://indico.cern.ch/event/587628/)
  3. Boende: vi reserverar enkelrum i CERN's hostel för alla kursdeltagare – kostnad 58 CHF per dygn.  (max 30 deltagare)
  4. Måltider: För frukost, lunch och kvällsmål i CERN’s restauranger får ni räkna med c:a 40 CHF per dag 

CERN och dess utbildningsgrupp ser fram emot att få välkomna er här i Geneve, Schweiz.


Så här skriver Mattias Andersson som var med på lärarkurs v44 2014

Man får flera föreläsningar i partikelfysik, acceleratorfysik, om detektorerna, om CERNs organisation och historia. Men det skulle man i princip kunna få i Sverige. Det bästa med att komma dit är studiebesöken! Vi fick besöka kontrollrummet, protonkällan, magnetlabbet, och antimaterialabbet. Vi fick till och med åka ner djupt under marken och besöka ALICE-detektorn, som var öppen för underhåll. Det är en resa man inte glömmer. Föreläsarna är mycket bra och de svarar mer än gärna på alla frågor man har, dumma eller inte. De ser lärare som deras viktigaste instrument för att sprida information och kunskap om deras forskning.

High-School Teachers Programme

Varje sommar anordnar CERN ett internationellt program för gymnasielärare:

The International High School Teacher Programme (HST) 2018 will take place 1-21 July 2018 and the International Teacher Weeks Programme (ITW) 2018 will take place 5-18 August 2018. The application process for both programmes is open 1 November 2017 - 13 January 2018!