lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

CERN-en resurs för fysikundervisningen

Vattenhallen, 1 februari 13:30-14:30

Jeff Wiener, Julia Woithe och Sasha Schmeling från CERNs grupp för fysikdidaktik besöker Lund och kommer under detta seminarium att berätta om hur elever och lärare kan lära sig mer om forskningen på CERN genom besök men också hur man kan låta CERN komma in i klassrummet genom WWW-resurser. Läs mer om deras arbete i artikeln Let's have a coffee with the Standard Model of particle physics!

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Anmälan - för att vi ska veta hur mycket kaffe som behövs efter seminariet.

CERN – a Resource for Physics Teaching

Jeff Wiener, Julia Woithe and Sasha Schmeling from CERNs physics education research group.  During this seminar they will tell us about about how students and teachers can learn more about the research at CERN, through visits, but also through www-resources.

Read more about their work in their recent paper:  Let's have a coffee with the Standard Model of particle physics!

Sign-up so we know how much coffee is needed after the seminar.

Välkommen / Welcome !