lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Gungbräda

På gungbrädan gäller det att hitta jämvikt. 

Om man gungar med någon som är tyngre måste den som är tyngst vara närmast mitten.

När hästen lyfter huvudet tippar gungbrädan.

Försök att balansera två legobitar på ena sidan med en legobit på andra sidan.

Spelar det någon roll hur man vänder den yttersta biten?

 

 

Går det att balansera 4 legobitar på ena sidan och en på den andra?

Bild på utrustningen som användes:

 

Begrepp

  • Balans
  • Tyngdpunkt
  • Jämvikt
  • Moment
  • Hävarm

Momentjämvikt

Moment är kraften multiplicerad med (vinkelräta) avståndet till momentpunkten (gul).

Tyngdkraften på de två legobitarna till vänster (med massan M) blir Mg. Tyngdkraften på den ensamma legobiten till höger (med massan m) blir mg

Momentet från de två legobitarna, på avståndet r från momentpunkten, blir då Mgr, moturs, medan momentet från den ensamma legobiten blir mgR, medurs.  (r och R är då hävarmar för de två krafterna Mg och mg)

För att det skall bli jämvikt måste Mgr = mgR (eller Mr = mR).

Stämmer detta för de fyra legobitarna längre ned på sidan?