lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mars - Ljuset från solen

Mars: Ljuset från solen

Mars. Varje dag blir lite längre än gårdagen och solen kommer lite högre på himlen. Mars är en bra månad att göra observationer av både sol och av måne och planeter som reflekterar solens ljus. Vi har därför samlat några olika undersökningar till månadstemat för mars. De kan genomföras med enkel utrustning. (Arbetsbladen kommer från NOVIS läromedel av K-G Ahlström, mer material på begäran, noviskg@telia.com.)

Var står solen? Hur ändras skuggan under dagen? Hur ändras den mellan olika veckor? (Se arbetsblad)

Passa på att mäta skuggans längd vid middagstid på vårdagjämningen, när solen ska stå en vinkel över horisonten som svarar mot 90°-latituden. Detta kan också anknytas till skolans NO-tema (1-3) "Året runt i naturen". Om vi jämför mätningar på olika platser så kan vi i princip beräkna jordens omkrets - liksom Eratosthenes gjorde ett par hundra år f.Kr. (Se t.ex. Projekt Eratosthenes,Skicka in foton på dagens kortaste skugga från olika platser i Sverige (eller utomlands) och ange tid och plats.

Den 20 mars är det solförmörkelse som kan upplevas till ca 80% i en stor del av landet. Hur kan det vara just där du bor? Skriv in din ort och titta på animeringen.

Månen

Observera månens form under en hel månad. Fundera också över var på himlen du ser månen. (Arbetsblad)
Var och när kan du vänta dig att hitta månen dagen före solförmörkelsen? Hur väntar du dig att månen ska se ut då?
Kan du från dina observationer dra slutsatser om åt vilket håll månen rör sig runt Jorden?

Planeter

Hur stora är planeterna och hur långt från solen ligger de? Se ett arbetsblad med förslag till aktivitet, t.ex. i anslutning till föräldramöte eller lägerskola. Se också Utmaning 3 från projektet Mot Nya Höjder

Under mars 2015 kan du se Mars, Venus och Jupiter på kvällshimlen (se t.ex. Heavens-above.com). Fundera över varför Venus alltid är morgon- eller aftonstjärna, medan Jupiter kan synas hela natten. (Bilden visar Venus och Merkurius, strax före solnedgången 6 januari, på Fuerteventura - hur skulle bilden varit annorlunda om den varit tagen längre norrut?)

Hur rör sig Karlavagnen?

I storstäderna kan det vara svårt att se mer än de starkaste stjärnorna, men Karlavagnen brukar det gå bra att observera. Titta gärna på den några gånger under en kväll eller natt och fundera över hur den rör sig över natthimlen (och vad som rör sig). Upprepa observationen efter ett par månader! (Arbetsblad)

Om bilden högst upp på sidan.

Toppbilden är hämtad från Institutet för solfysik, Galleriet från 2003, observationer Göran Scharmer och Kai Langhans, bildbehandling, Mats Löfdahl.

Om elevers uppfattningar om sol, måne och stjärnor.

NORDLAB-materialet från Göteborgs universitet har en omfattande genomgång av elevers uppfattningar om olika aspekter av bl.a. astronomi. Framför allt tre av modulerna är relevanta för mars månadstema: