lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Februari: Osynligt ljus

Det synliga ljuset utgör bara en liten del av spektrum för elektromagnetisk strålning. Ljus utanför det synliga området har många tillämpningar.

Infraröd strålning

År 1800 upptäckte Herschel att ljuset från solen också innehåller osynligt ljus, "rödare" än rött. Han använde ett glasprisma för att dela upp ljusets färger och mätte temperaturhöjningen för termometrar som placerats i olika färger av strålningen. (Se film och experimentförslag från NASA  och från optics4kids.) 100 år senare kunde Max Planck härleda hur vågländsfördelningen för strålning som sänds ut från en varm kropp beror på temperaturen (Plancks strålningslag), genom att införa en kvantisering av energin i ljus:  fotonen. I värmekameror utnyttjas kvoten mellan intensiteten för olika våglängder för att få ett värde på temperaturen. Toppbilden visar hur temperaturen i bromsfenorna i berg- och dalbanan Kanonen på Liseberg ändras när ett tåg passerar (läs mer). Idag kan värmekameror monteras på telefonen: (Se t.ex. bilder i FLIR-ONE gallerietIR World Gallery (Caltech) och bildsök på Thermal Imaging.) Haglund, Jeppson och Schönborn har undersökt användningen av värmekameror i skolans undervisning, och tagit fram många olika exempel. Se också Channel of infrared science.

Ultraviolett strålning

Ultraviolett ljus har många olika tillämpningsområden. Vilket ljus som används för belysning påverkar hur vi uppfattar bilden (se t.ex. en utställning på Vattenhallen). "Svart ljus" används ibland för teaterföreställningar, för att kontrollera sedlar, stöldskyddmärkning, brottsplatser mm. I sommar återkommer vi till UV-strålning i anslutning till tema strålskydd.

Medicinska tillämpningar

Strålning i olika våglängdsområden används i många olika tillämpningar för medicinsk avbildning. Ett tidigt exempel - fortfarande aktuellt - är naturligtvis Röntgenstrålning. Röntgen belönades 1901 med det första Nobelpriset i fysik.  Dagens medicinska visualisering används mycket mindre doser, och ofta helt andra våglängder. På Vattenhallen Science Center i Lund finns en utställning Medicon Alley, som presenterar aktuell forskning i Lund.

Synkrotronljus.

Den 21 juni 2016, invigs MAX-IV, under "den ljusaste dagen på året för att inviga det skarpaste ljuset i världen".  Synkrotronljus "gör det osynliga synligt" och synkrotronljuskällor byggs på många platser i världen, och även i Lund - MAX IV - och har många olika tillämpningar.  Vattenhallen i Lund har en  specialutställning om ESS och MAX IV. (Se också light2015.org.) Lärardagar på Maxlab anordnas 14-16 juni 2015

Fler länkar

Tipsa gärna om mer material /Ann-Marie