lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2017

Översikt av programmet i Kristianstad

Länkarna under titlarna går till presentationer eller annat material med anknytning till programpunkten. 
Se också Facebook-sidan NOBiennaler och twitter-flöde #NObiennal 

Onsdag 26 april

9-10: Registering, hus 20
10:00-10:15 Välkommen

10:15-11:10 Ulf Ellervik, LU:
Den svåra konsten att leva (bok) + Kort intervju 2015

11:15-11:50 Elisabeth Einarsson, LU: Drakar och Dinosaurier - Fakta eller fiktion? Fossiljakt i Skåne. (07-318)

12:00-13:00 Workshop pass I

13:15-14:15 Lunch + utställningar

14:15-15:30 Workshop, pass II; 1-3, 4-6

15:30-16:10   Kaffe (20-219 och 20-225 + vån 1 hus 20) + utställningar

11:20-12:30, Workshops I 7-9 

12:30-13.45 Lunch + utställningar

13:45-15:00 Workshops II, 7-9

15:00-15:40 Kaffe + utställningar

15:45-16:10 Urban Eriksson: från stjärnfläckar till stjärnobservationer 
(07-318)

16:15-16:30 Karin Bårman: Skolverkets NT-satsning (07-318)

16:30-17:30 Katrin Lindwall: Skolutveckling Mot nya höjder i naturvetenskap och teknik (07-318)

17:30-18:30 Tipspromenad bland utställningarna

18:30 - ? Biennalmiddag

 Torsdag 27 april

 8:00 - 9:00 Utställningar

 9:00 - 9:55 Sara Wrige, Göteborgs och Lunds stift: "Va, har ni dinosaurier?" Om förväntade konflikter och levande bagage när det gäller naturvetenskap och religion” (se också nya filmen: "Gud och Big Bang")(07-318)

10:00-10:15 Ulrika Bosser: Presentation av Natdid (07-318)

10:15-11:00 Kaffe (20-219 och 20-225 + vån 1 hus 20) + utställningar

11:00-12:30 Workshops pass III

12:30-13:25 Lunch

13.25-13:55 Anna Gunnarsson: Navet, Berättande med naturvetenskap och digitala verktyg som grund (07-318)

10:15-10:30 Vetenskapstävlingar (07-318)

10:30-10:55 Lena Hansson, Lotta Leden, AM Pendrill + lärare: Möten med aktuell fysikforskning och forskare (07-318)

11:00-11:45 Kaffe och utställningar (20-219 och 20-225, vån 1 hus 20)

11:30-12:55 Workshops, pass III

12:55-13:45 Lunch

 

14:00 Jenny Jansson, Ludvika. Ingvar Lindqvist-pristagare 2016: Från klassrummet till rymden,  från rymden till klassrummet (07-318)

Avslutning

Farväl-fika (utanför 07-318)

Anmälan 

(Anmälan är nu stängd - biennalen är full!)

Pris för Kristianstads-biennalen: 1600 kr + moms.

För biennalmiddagen tar vi ut en (subventionerad) avgift på 200 kr (+ moms).
I anslutning till anmälan måste du också välja workshop. Gå först in på workshops-programmet så att du vet vad du vill välja på  anmälningssidan.

Frågor: resurscentrum@fysik.lu.se