lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Schema för workshops

Onsdag 26 april 2017

Det finns också längre presentationer till (de flesta) programpunkterna.

Förmiddag

12:00-13:00 Workshop pass I, 1-3, 4-6
 1. Vad är liv och hur kan man ta reda på vad som är levande? (F-3) (Bioresurs, Britt-Marie Lidesten) (20-319)
 2. Smaka på kemi (F-6) (Cecilia Stenberg, KRC) (20-427)
 3. Undersökningar av och med Ljus (F-6) (Lassana Ouattara + Åsa Arvidsson, NRCF) (20-118)
 4. Kan en barnserie kring programmering var någonting för mig som pedagog? (F-6) (Andrea Walter de Perlet, UR) (inställd)
 5. Planetarium, Urban Eriksson (F-9) (12:00-12:45) (06 - 315) (OBS TID och HUS 6) 
 6. Hur kan man bygga interaktiva lärmiljöer? Hands-on Science (F-6) (12:15-13:00) (20-327)
 

11:20-12:30, Workshops I 7-9 

 1. Vem vill bli miljönär (6-9) (Navet) 219 (Inställd)
 2. Få grepp om genetiken, (7-9) (Ida Solum, Bioresurs) (20-425)
 3. Surt sa räven om rönnbären (syror, baser, neutralisation), (7-9) (Nils-Erik Nylund, KRC) (20-420)
 4. Att arbeta med naturvetenskapens karaktär i NO-undervisningen (4-9) (Lena Hansson + Lotta Leden, NRCF) (20-227)
 5. Planetarium, Urban Eriksson (F-9) (12:00-12:45) (06-315) (OBS TID och HUS 6)
 6. Hands-on Science: Finns det elektricitet i kroppen? (4-9) (11:20-12:05) (20-327)

Eftermiddag

14:15-15:30 Workshop pass II; 1-3, 4-6

 1. Drömstaden, (Navet, 4-6) (20-118)
 2. Fossiljakt på skolgården (F-6), (Elisabeth Einarsson, LU) (20227
 3. Barn undersöker jord, eld, luft och vatten (F-3) (Jenny Olander, KRC) (20-420)
 4. Lever spenaten (4-6) (Bioresurs, Kerstin Westberg) (20-319)
 5. NO med musik (F-6) (Richard Kristianson) 425 (Inställd)
 6. Fysik och kemi med utgångspunkt i barns frågor (F-6) (HKr, Lena Löfgren) (utgår)
 

13:45-15:00 Workshops II, 7-9

 1. Genetik-rollspel, Nobelmuseet (20-221)
 2. Bygga raketer och landa äggonauter (Jenny Jansson, Borlänge) 219 (Inställd)
 3. Forskningsbaserad undervisning (Ulrika Bossér, NATDID + Linneuniversitetet) (20-425)
 4. Mat och kemi, (Cecilia Stenberg, KRC) (20-427)
 5. Fysikexperiment i undervisningen, (Carl-Olof Fägerlind, Lidingö) (07-318)

Torsdag 27 april

Workshop pass III + program i utställningarna

11:00-12:30 Workshop pass I, 1-3, 4-6 
 1. Fysik för de yngsta med Tunda & Tritons sagor och experiment (F-3) (Navet) (20-118)
 2. Forskningsbaserad undervisning (F-6) (Ulrika Bossér, NATDID + LNU) (20-221)
 3. 11:00-12:30 Barns filmskapande med hjälp av iPads på temat naturvetenskapliga fenomen (F-6) (Andreas Redfors och Marie Fridberg, HKr) (06-315) 

11:30-12:30 Workshop/seminarier (se nedan)

(ev. Workshops i utställningar

10:55-11:15

resp

12:40-12:55

Anmälan på plats)

11:30-12:55, Workshops III (7-9)

 1. Mot nya höjder, (4-9) (Katrin Lindwall + Simon Holmström, LNU) (inställd)
 2. Nobelmuseet: Malaria - ett exempel på 100 år av Nobelpris (20-227) 
 3. Biologins stora idéer, (Britt-Marie Lidesten, Bioresurs) (20-319)
11:30-12:30 Workshops/seminarier (se nedan)

11:30-12:30, Seminarier

 1. Att arbeta med naturvetenskapernas karaktär i NO-undervisningen genom fysikhistoriska berättelser  (4-9) (Lena Hansson + Åsa Arvidsson, NRCF+HKr)  (20-427)
 2. Fysik för hela kroppen bland gungor, karuseller och berg- och dalbanor (4-9) (Ann-Marie Pendrill, NRCF) (20-425)