lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

NO-biennaler 2017

Välkommen till NO-biennaler 2017 med massor av inspiration för din undervisning i naturvetenskap. Lyssna på föreläsningar, reflektera över undervisningen, pröva nya tankegångar och experiment, besök utställningar och diskutera med kolleger och dela med dig av dina egna undervisningsidéer och erfarenheter.

NO-biennalerna 2017 äger rum vid Umeå universitet, 5-6 april, Kristianstad, 26-27 april och Göteborg, 9-10 oktober. NRCF har huvudansvar för  Kristianstads-biennalen.

Anmälningssidan till biennalen i Kristianstad är nu öppen. På anmälningssidan behöver du också ange workshop, så det kan vara bra att titta igenom de valbara aktiviteterna och välja vad du vill delta i. 
(Längre texter om aktiviteterna kommer om någon dag)

Översikt av programmet i Kristianstad

Onsdag 26 april

9-10: Registering
10:00-10:15 Välkommen

10:15-11:10 Ulf Ellervik, LU: Den svåra konsten att leva

11:15-11:50 Elisabeth Einarsson, LU: Drakar och Dinosaurier - Fakta eller fiktion? Fossiljakt i Skåne.

12:00-13:00 Workshop pass I

13:15-14:15 Lunch

14:15-15:30 Workshop, pass II; 1-3, 4-6

15:30-16:10   Kaffe + utställningar

11:20-12:30, Workshops I 7-9 

12:30-13.45 Lunch + utställningar

13:45-15:00 Workshops II, 7-9

15:00-15:40 Kaffe + utställningar

15:45-16:15 Urban Eriksson: från stjärnfläckar till stjärnobservationer

16:20-17:20 Katrin Lindwall: Skolutveckling mot nya höjder i naturvetenskap och teknik

17:20-18:30 Tipspromenad bland utställningarna

 

18:30 - ? Konferensmiddag

 Torsdag 27 april

 8:00 - 9:00 Utställningar

 9:00 - 9:55 Sara Blom, Göteborgs och Lunds stift: "Va, har ni dinosaurier?" Om förväntade konflikter och levande bagage när det gäller naturvetenskap och religion”

10:00-10:15 Natdid

10:15-11:00 Kaffe + utställningar

11:00-12:30 Workshops pass III

12:30-13:25 Lunch

13.25-13:55 Anna Gunnarsson: Navet, Berättande med naturvetenskap och digitala verktyg som grund

10:15-10:30 Vetenskapstävlingar

10:30-10:55 Lena Hansson, Lotta Leden, AM Pendrill + lärare: Möten med aktuell fysikforskning och forskare

11:00-11:45 Kaffe och utställningar

11:30-12:55 Workshops, pass III

12:55-13:45 Lunch

 

14:00 Jenny Jansson, Ludvika. Ingvar Lindqvist-pristagare 2016: Från klassrummet till rymden,  från rymden till klassrummet

Avslutning

Farväl-fika

Anmälan 

Pris för Kristianstads-biennalen: 1600 kr + moms.

För biennalmiddagen tar vi ut en (subventionerad) avgift på 200 kr (+ moms).
Anmälningssidan kommer att i slutet av januari. I anslutning till anmälan måste du också välja workshop. Gå först in på workshops-programmet så att du vet vad du vill välja på  anmälningssidan.

Frågor: resurscentrum@fysik.lu.se