lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Till NRCFs uppgifter hör att ge lärare hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.