lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick

NRCFs uppgift är att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser och fortbildningsdagar och utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Tillsammans med de nationella resurscentra för kemi och biologi anordnar vi NO-biennaler för F-9 lärare. Vi finns med på andra evenemang, såsom Skolforum, matematikbiennal, CETIS, Förskolebiennett och Fysikersamfundets Fysikdagar.

Våra medarbetares kompetens spänner över många olika områden inom fysik och didaktik, och vi har erfarenhet av undervisning på alla nivåer. Vi har goda kontakter med forskare och lärare på alla svenska universitet med fysikutbildning, med lärarutbildare i naturvetenskapliga ämnen och med lärare från många olika skolor över hela landet. Vi har också goda internationella kontakter inom forskning och utbildning.

Här finns vi

NRCF ligger i Lund och har sina lokaler på Fysikum vid Lunds universitet. Vi finansieras av Utbildningsdepartementet och Skolverket, med kompletterande stöd från rektor och från de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna vid Lunds universitet.