lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Telefon

046 - 222 76 65 (sekr)

046-222 41 24 (reception, må-to)

046 - 222 00 00 (Lu, växel)

Postadress

Fysiska institutionen
Nationellt resurscentrum för fysik
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund

Faktureringsadress

Lunds universitet
Din ref./Nationellt resurscentrum för fysik
Box 188
221 00 Lund

Leveransadress

Fysiska institutionen
Nationellt resurscentrum för fysik
Lunds universitet
Sölvegatan 14
223 62 Lund