lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ett år med NRCF 2016

Januari

 • Flyttning av NRCF till H511-H512 inledd fysik.org genomgår en omfattande renovering och upprustning (Nina huvudansvarig)
 • Möte med Skolverket, NRC och NATDID, Stockholm, 13 januari
 • 27-29 Januari, Matematikbiennal i Karlstad, AM presentation om "Karuseller: Att observera, uppleva, mäta och modellera under en förunderlig matematikresa" för 70 lärare.
 • Inbjudningar skickade till konferens 14-15 mars i Malmö: "Från forskning till fysikundervisning", www2.fysik.org/konferens
 • Koordinering av Juryarbete för uttagningen till den svenska finalen i IYPT (som äger rum på St Petri-gymnasiet 13 feb)
 • Finaluppgift i fysik till Sverigefinal i EUSO (31 jan)

Februari

 • Möblering av våra nya lokaler NRCF till H511-H512 (Nina koordinerar)
 • Äntligen fungerar våra www-adresser med www.fysik.org utan att skriva www2.fysik.org
 • Lassana i Afrika, 7-29 feb, avslutande besök för SIDA-projekten.
 • 3 feb: Möte mellan AMP och Christina Høj på Tivoli om program för svenska skolor under 2016. Lärardag planeras 3 maj.
 • 16 feb, 25% seminarium för licentianderna i forskarskolan C-SIS
 • AM: föreläsning för lärare i Åbo 17 feb,
 • AM Inbjuden talare 23 februari, på PLUSLUCIS 70.th Fortbildungswoche für Lehrkräfte aus Physik und Chemie i Wien. Presentation om Physik im Prater und auf dem Spielplatz, Wien. Se också  bloggpost
 • Molekylverkstan, Stenungsund 29 feb: Workshop Photonics Explorer Kit.
 • NRCF Kontaktade av Vetenskapsradion om medverkan och tips om ”Nöjesfältets vetenskap” i deras populärvetenskapliga program i P4, ”Kossornas planet”
 • Fråga till NRCF från frilansjournalist om forskare (gärna kvinnlig) till program om ljus. Nina tipsade bl.a. om Malin Johnson som tackat ja till medverkan.

 • NRCF har blivit Inbjudna av VieyraSoftware (som utvecklar Physics toolbox sensor suite) att vara med i en ansökan om ”Project Tango”, för Google). Ansökan förbereddes genom en Google Hangout.

 • Physics Education har utsett artikeln Free falls and harmonic oscillations: Analyzing trampoline jumps till en av ”Highlights of 2015"

Mars

 • Möte med NRC och NATDID, Norrköping, 1 mars (Lena och AM)
 • Möte med Skolverket, NRC och NATDID, Stockholm 9 mars, Diskussion om moduler för gymnasiet.
 • Konferens 14-15 mars i Malmö: "Från forskning till fysikundervisning", www.fysik.org/konferens. Ca 80 deltagare. #FysKonf16
 • Seminarium 17 mars kl 14: Peter Heering: ”Historical experiments and their role in science education” (K262)
 • Träningsläger för svenska EUSO-laget 9-11 mars, Göteborg, AM koordinerade forskares medverkan och ansvarade för en förmiddag.
 • Erasmus+ ansökan, tillsammans med David Sands (U Hull + IOP) och Ian Barden (NBI) inskickad. Ansökan avser utveckling och utprovning av moduler för gymnasielärarfortbildning.
 • Styrelsemöte 30 mars 

April

Lärarlyft 6-7 april. Avslutning av kursen om Klimat och väder, start Vågor och Svängningar.

Göteborgs internationella vetenskapsfestival. AMs bidrag Slagkraft på Liseberg - från handledda studiebesök till fysikdagar är ett av de projekt som presenteras på Forum för Forskningskommunikation 13 april

Lite arbete kvar inför Housewarming party 21 april

Diskussion om möjliga examensarbeten med anknytning till NRCFs verksamhet.

Framtagning av fysikuppgifter till Lisebergs nya attraktion AeroSpin som öppnar 23 april

Översättning pågår av återstående moduler för Photonics Explorer Kit

Åsa Arvidsson (HKr) har börjat göra tecknade bilder till delar av vår www-plats. 

Maj

 • 3 maj: Lärardag på Tivoli inför Faglige Dage. AMP, Åsa och Maria deltog från NRCF, tillsammans med 17 svenska lärare och Tivolis pedagog, Christina Høj.
 • 3-4 maj, Lärarlyft
 • 11-12 maj. Representanter för Skolverkets NT-satsning besöker NRCF för att diskutera möjliga moduler om Klimat och väder som stöd for gymnasielärare, och även bidrag till modul om medicin.
 • 19 maj: Intervju av Björn Gunér och Lena Nordlund, för Vetenskapsradion, Kossornas Planet, tillsammans med Michael Axelsson, Zoofysiolog, GU och Andreas Andersen, VD Liseberg. Programmet kommer att sändas i sommar.
 • 20 maj, AM besöker Munkegärdesskolan i Kungälv för att leverera en Photonics Explorer Kit och samtidigt ha lektion med årskurs 7.
 • Maria Hjalmars är klar med översättning av de fyra första modulerna av Photonics Explorer Kits
 • Lena och Ann-Marie planerar för förskolekonferens 13-14 oktober, Huvudtalare klara.
 • Lena har skrivit om "Elever och universum" till Natdids hemsida, målgrupp lärare. Om didaktisk forskning.
 • Lena och Lotta har fått artikel accepterad av Physics Education: Working with the nature of science in physics class: turning 'ordinary' classroom situations into nature of science learning situation
 • Lena och Ann-Marie har haft skype-möte med Peter Heering: planering av Storytelling-workshop till hösten
 • Sidorna för Lekplatsfysik har fått en ny förstasidesbild, ritad av Åsa Arvidsson
 • Textgranskning för UR inför TV-program för högstadiet. Förslag om revideringar

Juni

 • 6-7 juni: AM besöker och en tysktalande lärarlyftsstudent deltar i fortbildning för  Projekt StoryTelling in den Naturwissenschaften i Kiel.
 • 7 juni, avslutning för den pågående lärarlyftskursen.
 • 13 juni: Möte på Vetenskapens Hus om Science on Stage tillsammans med KRC och Bioresurs.
 • 14 juni: Lärardag på Gröna Lund inför höstens Edutainmentdagar, ca 110 lärare är anmälda
 • 14 juni: Lena och Ann-Marie har möte med Skolverket i Stockholm angående uppdrag om modul "Väder och klimat"
 • 15 juni: Möte på Utbildningsdepartementet med föreståndare för NRC: Lena Hansson ersätter Ann-Marie.
 • 15-17 juni. Deltagande i Internationellt nätverksmöte för centra som arbetar med lärarfortbildning inom STEM, i  Hradec Králové, Tjeckien. (inkl. resa)

Juli

Augusti-september

 • Lena fortsätter planera  för ett storytelling projekt i samarbete med Peter Heering, Flensburg. Planeringsmöte under IHPST-konferensen.
 • 29-30 augusti, Kursstart Lärarlyft
 • 17 september: Kulturnatta - Naturvetarstråket: Lassana visade experimenterar tillsammans med studenter. Ann-Marie "var" Marie Curie.
 • 19-21 september, AM European Amusement Show, Barcelona, 
 • 23 september: Svenska lärare och elever på Tivolis Faglige Dage
 • Fin artikel med presentation av Lassana från LUCE inför nästa omgång av lärarlyft, vt 17. Lassana arbetar också med en artikel för att sammanfatta Afrika-arbete.
 • Två NRCF artiklar, bland september månads tre mest nedladdade på Physics Education:
 • Lekplatsfysik: Förskolekväll på Junibacken 13 sept. 
 • Tivolifysik:
  • 9 september, Fysikdag på Liseberg 1200 elever med lärare,
  • 15-16 september: Edutainmentdagar på Gröna Lund (i samarbete med Vetenskapens hus), ca 3200+2500 elever).
  • 19-22 sept: European Amusement Show i Barcelona. AM deltog i Safety Institute och hade en presentation om aktiviter på Gröna Lund, Tivoli och Liseberg i en av sessionerna.
  • Nina och Ann-Marie har tillsammans med David Eager fått en artikel accepterad av European Journal of Physics "Beyond velocity and acceleration: jerk, snap and higher derivatives"
 • Ljus-material. Nina går igenom, och vidareutvecklar.
 • 14 ansökningar till post-doktortjänst på NRCF. Lena och Ann-Marie går igenom ansökningarna.

 

Oktober

 • 11 oktober: A-M har träffat Lisebergs marknadsavdelning för att diskutera nästa fysikdag 2017, som kommer att äga rum blir 22 september 2017
 • 12 oktober: Ann-Marie medverkar i lärardag med naturskolan: Fysik på Naturlekplatsen i Skrylle.
 • 13-14 oktober: Konferens: Naturvetenskap i förskolan, ca 140 deltagare. På uppdrag av Nätverket för naturvetenskap i förskola anordnar NRCF (genom Ann-Marie och Lena, med stöd av ytterligare personal från NRCF) den årliga konferensen. Under workshopen anordnar Ann-Marie en workshop om lekplatsfysik i Stadsparken och Lena och Lotta håller en presentation om "Bilder av naturvetenskap", där de diskuterar hur stereotypa bilder av naturvetenskap och forskare kan problematiseras redan i förskolan. Ett blad "Undersökningar i förskolan - ett sätt att börja i barnens verklighet" togs fram (Åsa, Lena, AM) för utdelning.
 • Genomgång av förskolesidor på fysik.org. Åsa tecknar och skriver nya texter tillsammans med Lena.
 • 17 oktober, möte med Skolverket och övriga NRC
 • 20 oktober, Lena medverkar vid NATDIDs 1-årsfirande. Hon är inbjuden att hålla en presentation om "Elever och universum". 
 • Konferensproceedings från konferensen "Från forskning till fysikundervisning" har kommit ut, 
 • En bok publiceras (av NATDID, med förord av Lena och Ann-Marie) med artiklar från medverkande vid vid konferensen "Från Forskning till Fysikundervisning" som arrangerades av NRCF i samarbete med NATDID  i Malmö 14-15 mars i år.  Boken har sammanställts av NATDID , med förord av Lena och A-M och presenterades under NATDID:s 1-årsfirande (se ovan)
 • 27-29 oktober, Fysikersamfundets Fysikdagar i Göteborg. AM: Workshop för ca 25 lärare med genomgång av fysik i några av Lisebergs senaste attraktioner, inklusive analys av mätdata. På eftermiddagen 29 oktober invigdes Uddmanska huset i Kungälv som en EPS historisk plats (Lise Meitner).

November

 • 1 november: Lekplatsfysik AM+Nina) i Stadsparken för F-6-lärare som del av fakultetens lärarfortbildningsdag i v44. Se LUM: www.lum.lu.se/lekplats-blev-larplats
 • 7-8 november: Educating the educators, Freiburg
 • Nätverksmöte och konferens. AM deltog med presentation och "Materials market" (poster-session)
 • 10-11 november,  Lärarlyft 
 • 16 november, Urban Eriksson, Hkr, intervjuad för post-doktortjänst vid NRCF. Arbetet med tillsättning pågår.
 • 22 november, AM träffade Cecilia Kozma Vetenskapens hus och Andreas Theve, Gröna Lund, för utvärdering och planering inför Edutainmentdagar 2017, med diskussioner om modifierat upplägg och material. 14-15 september, högstadiet, 21 september, gymnasiet, 22 sept reserv.
 • 23 november, AM medverkade i Skolverkskonferens om Teknik i gymnasieskolan (länk till presentation)
 • 29 november. Skolverkets presentation av TIMSS. Matematikresultaten för Sverige har gått uppåt, i alla årskurser. I fysik har gått nedgången på gymnasiet fortsatt, medan grundskolans resultat har blivit bättre. Studien visar också att svenska gymnasielärare fått mycket begränsad fortbildning under senare år. Se skolverket.se och timss2015.org/

December

 • På NRCFs facebooksida varje dag fram till jul lagt upp länkar till julkalendrar eller andra webb-platser som kan vara relevanta för fysiklärare.
 • 4 december: Skapat en Facebook-grupp fysikundervisning inspirerad av gruppen matematikundervisning.  
 • 5 december Planeringsträffar  med Maj-Lena Lindersson och medarbetare och med Elisabeth Einarsson inför Skolverksbesök 8 december
 • 6 december: Besök på MAX-IV om avslutning på 45 hp-kurs för lärarlyftsstudenter. Efter visningen, kort diskussion om hur man kan arbeta med skolkontakter, och möjligheter för samarbeten. Studenterna presenterade på förmiddagen sina utkast till texter och elevaktiviteter i anslutning till forskarintervjuer (Lotta + Ann-Marie)  
 • 7 december, styrelsemöte
 • 8 december, Mats Hansson, Skolverket besöker NRCF för diskussioner om modul Väder och Klimat för gymnasielärare. Maj-Lena Lindersson, Elisabeth Einarsson och Maria Rosberg deltar också vid mötet.(Planeringsträffar 5 december med Maj-Lena Lindersson och medarbetare och med Elisabeth Einarsson).
 • 12 december, AM träffar bl.a. Christina Høj på Tivoli för diskussioner om material för svenska skolklasser.
 • 13 december: Lena och AM deltog i nätverkssamtal om naturvetenskap och tro, inom ett projektet Cusanus
 • Förberedelser för workshop om "Science Story Telling". Översättningar beställd av några berättelser. (Lena koordinerar)