lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Månadsrapporter

Januari 2017

 • 10 januari. Avslutning av 45 hp lärarlyftskurs. De 4 (fyra) studenterna presenterade på förmiddagen sina texter och elevaktiviteter i anslutning till forskarintervjuer (Lotta , Lena+ AM). Projektet kommer att presenteras på NO-biennalerna, och åtminstone under biennalen i Kristianstad kommer en av deltagarna att medverka.
 • 13 januari: AM föreläser på Polhemsskolan inför NV-2ornas val av gymnasiearbete.
 • Diskussion om att göra en liten bok "15 undersökningar på lekplats" (AM, Nina och Åsa deltog). Planering pågår.
 • 17-18 januari: Kursstart, ny omgång i lärarlyftet, inkl besök på Vattenhallen- Ca 10 studenter har börjat
 • 19 jan, AM träffar Strömmabolagen som svarar för "Skolresan till Göteborg" för att diskutera möjliga utbildningsaktiviteter som en del av programmen.
 • 24 januari: AM besöker Högskolan i Kristianstad som förberedelser för NO-biennalen 26-27 april, för att bl.a. titta på möjliga lokaler för workshops,utställnignar och kaffe. Diskussioner om samarbete kring Väder- och klimatprojektet för Skolverket + seminarium på LISMA.
 • 25 januari. Fysiklärarträff i samarbete med Fysikcentrum Göteborg. Ca 30 lärare, som bl.a. försökte lista ut vilka underliga saker som finns i olika skolors labskåp.
 • Arbetet med Storytelling fortsätter. Projektet presenteras på NO-biennaler.

Februari

 • 14-15 februari: Mitträff med Lärarlyftsstudenterna. Bl.a. genomfördes lekplatsfysik-laborationen första gången med snö på marken. (Kort spellista med småfilmer därifrån)
 • Förskoletidningen har temanummer om naturvetenskap, inklusive intervju med AMP om undersökningar på lekplats
 • Arbetet med Storytelling fortsätter. Ytterligare ett par berättelser översatta. Projektet presenteras på NO-biennaler.
 • 28 februari. Lärarträff på MAX-IV för diskussion om hur MAX IV kan användas för att ge elever en bättre förståelse för forskare och modern forskning.
 • Fortsatt arbete med en modul om Väder och klimat. 
 • Artikeln "Rotating swings -a theme with variations" finns med bland "highlights 2016" på Physics Education. Den ligger i slutet av februari, tillsammans "Working with the nature of science in physics class: turning 'ordinary' classroom situations into nature of science learning situations" bland de 10 mest nedladdade under senaste månaden

Mars 2017

 • 20-21 mars: Lärarlyft: Examination delkurs Kraft och rörelse, Startmöte delkurs Ellära
 • Väder och Klimat. Modul för Skolverket
  • 6 mars, Möte Thomas Beery Hkr, Nina och Ann-Marie om delarna Adaptation och Mitigation i modulen.
  • 10 mars Möte med Skolverket modulen Väder och Klimat (Mats Hansson, Mats Hansson, Maria Rosberg, Maj-Lena Lindersson och AMP)
 • 22 mars, Styrelsemöte
 • Gemensam konferens i Lund 27-28 mars för flera forskarskolor inom Naturvetenskapernas och teknikens didaktik. En av C-SIS licentiandernas satte ihop en Twitter "storify" https://storify.com/fredhed/konferens-inom-naturvetenskapernasoch-teknikens-di
 • Översättningarna av några berättelser av "Science Storytelling" klara och redigerade (Åsa) inför NO-biennalerna i april.
 • Lärarutbildning
  • Diskussioner (Lassana, AMP och Leif Karlsson) om didaktiken för lärarstudenter i höst
  • Diskussion och förberedelser inför VFU ("praktik") för studenter inom KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning)

April 2017

 • Urban Eriksson börjar som forskare (80%) på NRCF
 • NObiennaler, Bilder mm på https://twitter.com/hashtag/NObiennal
  • Umeå 5-6 april. Ca 175 deltagare, inkl. Medverkande. Från NRCF deltog Lassana, Åsa, Lena och Ann-Marie, med workshops om Ljus, Storytelling, och Lekplats- och tivolifysik. KRC hade huvudansvar för programmet
  • Kristianstad 26-27 april, 180 deltagare + ca 25 medverkande. Lassana, Åsa, Lena, Lotta, Urban och Ann-Marie medverkade med workshops och seminarier om Astronomi, Ljus, Storytelling, och Lekplats- och tivolifysik och Forskarmöten. Urban genomförde dessutom tre planetarievisningar. NRCF hade huvudansvar för programmet, Maria Rosberg var lokal koordinator.
 • Väder och Klimat. Modul för Skolverket
  • 24 april: AM träffar Anton Hansson från Geologi för gemensam editering av dykfilm i anslutning till dendrokronologi
 • MAX-IV ,
  • 11 april, föreberedelsemöte , AM+Nina +Emelie Hilner, inför ... 18 april, lärarträff fortsatt arbete med diskussioner om att ta fram exempel för undervisningen.
 • Slättängskolan, Träff med lärare 25 april inför lektionsbesök 24 maj (Åsa, Lena, A-M)
 • Lärarutbildning VFU-besök ("praktik") för studenter inom KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning), Nina, Lassana, Ann-Marie

Maj 2017

 • Nationella resurscentra, gemensamt
  • 5 maj, AMP, tillsammans med föreståndare för KRC, Bioresurs, CETIS och Nationellt centrum för svenska som andraspråk, träffar Johan Börjesson och Veronica Bjurulf på Utbildningsdepartementet. Diskussion om Skolkommissionens slutbetänkande Information om tre pågående utredningar, som vi uppmanas kontakta
  • Gemensamt brev skickat till
 • Väder och Klimat. Modul för Skolverket
   18 maj,AMP träffar Mats Rundgren, för diskussion om film om Torvmossar som klimatarkiv, för Del 5.
  • 30 maj AMP träffar Niklas Boke-Olén + Maj-Lena Lindersson för diskussion om Del 4, ämnes kretslopp.
 • MAX-IV samarbete
  • 23 maj Urban, Lassana och Ann-Marie träffar Stan Micklawzina (U Oregon) för diskussion om fortsatt samarbete, bl.a. om material för lärare.
  • 29-30 maj Urban Eriksson deltog, tillsammans med Emelie Hilner och Tutti Johansson-Falk i en workshop om Public Awareness of research Infrastructures (PARI2017) i Garching som samlade ca 150 deltagare. Urban fick kontakt med möjliga samarbetspartners inom astronomididaktisk forskning. (ESOs Supernova Planetarium, Astronomiska institutionen i Heidelberg + samarbete med astronomer i Mexico kring hur man kan utveckla och använda 3D animeringar. Workshopen omfattade också besök på Deutsches Museum
 • Tivoli- och lekplatsfysik
  • 5 maj AMP träffar Cecilia Kozma (Vetenskapens Hus) + Andreas Theve (Gröna Lund) som förberedelse för lärardag på Gröna Lund 12 juni.
  • 15 maj, AM träffar filmare inför lärardag på Gröna Lund 12 juni
  • 24 maj, Lena, Åsa, Ann-Marie besöker Slättängsskolan, för att observera undervisning om friktion i en åk 2.
 • Lärarlyft 2-3 maj, mittmöte, delkurs Ellära
 • Lärarutbildning Examensarbeteshandledning för studenter inom KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning), Lassana, Ann-Marie
 • Övrigt
  • 4 maj, Lena talar om ”Ungdomar, världsbilder och naturvetenskap” på nätverksmöte inom projektet Cusanus
  • Nätverksmöte 9-10 maj "STEM-PD-net"- "Educating the educators", Göteborg, (AM deltar)
  • 10 maj Forum för forskningskommunikation, Göteborgs internationella vetenskapsfestival (AM deltar)
  • Inbjudan att medverka i en EU-ansökan CIRCLES - Championing Regional Communities and Learning Ecosystems in Science inom H2020 - Swafs. 

Sommar

 • NRC gemensamt:
  • 14 juni: Träff på Regeringskansliet ang utredningen Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet
  • 20 juni Styrgruppsmöte EUSO
 • Konferenser:
  • NFSUN 2017 (Nordisk forskersymposium om undervisning i naturfag) Trondheim, 6-9 juni. Från NRCF deltar Lena, Lotta och Urban deltog.
  • GIREP-ICPE-EPEC 2017, Dublin 3-7 juli, Ann-Marie och Lassana deltog.
  • ESERA 2017, Dublin 21-25 augusti, Urban, Lena och Lotta deltog
 • Tivolifysik:
  • 2 juni: AM träffar Liseberg för diskussion om hur material kan presenteras på liseberg.se
  • 12 juni Lärarträff Gröna Lund, i samarbete med Vetenskapens hus, 93 lärare anmälda. En skolklass medföljer. Filmning av diskussioner vid utvalda attraktioner. Se spellista
  • 29 augusti: Lärardag på Tivoli med 30 svenska lärare i samarbete med Naturskolan Lund och Pedagogisk inspiration Malmö
 • Väder och klimat
  • 13 juni: AMP seminarium på Centrum för Klimat och säkerhet, KAU
  • 15 juni: Referensgruppsmöte i Lund
  • 9 augusti, referensgruppsmöte Sölvesborg
 • Övrigt
  Medsökande i H2020 ansökan SwafS-11-2017 “Science Education Everywhere and Science for ALL SESA”, koordinerade av Exeter

September

 • Väder och Klimat. Modul för Skolverket
  7 September: Granskningsträff på Skolverket 7 september, del 1,2, 5 och 7
 • SVT, 29 septTivoli- och lekplatsfysik
  • 15 september: Besök på Utetrollens förskoleavdelning i Bjärred.
  • 26 sept: 45 förskollärare, Plikta, Gbg
  • 21(22), 28-29 september Edutainmentdagar på Gröna Lund, C 7500 elever totalt. SVTs rapport hade en kort inslag i 19:30-sändningen.
  • 22 september, Fysikdag på Liseberg 1200 elever. Urban intervjuade
 • Lärarlyft
  Ny omgång började 4 september, ansluter till dem grupp som började vt17.
 • Lärarutbildning
  Modifierade laborationer för termin 1 för lärarstudenter. (AMP, Leif Karlsson, Lassana).
 • Ny doktorand:
  Moa Eriksson började 24 september. Hon inledde med pilotintervjuer av elever och lärare på Gröna Lund 28-29 september 

Oktober

 • NRC gemensamt:
  • NO-biennal 9-10 oktober, Göteborg, Från NRCF medverkade AM, Lena, Lotta och Åsa
  • 30 oktober, kursdag i Sthlm för lärare som undervisar nyanlända. KRC anordnar, AM medverkar med workshop om lekplatsfysik
 • Science Story Telling
  Workshop om Naturvetenskapens karaktär + berättelser. 23 oktober (Lena+Åsa) 19 anmälda. Deltagare provar sedan i sina skolor. (Återsamling 13 november)
 • Väder och Klimat. Modul för Skolverket
  • 13 oktober. Träff med Maria Rosberg, om delen "Väder"
  • 18 okt – träff med Ylva van Meningen, INES, om delarna om Vad är Klimat, Kolets kretslopp och Framtidens klimat
  • 31 oktober: Referensgruppsmöte
 • Tivoli- och lekplatsfysik
 • VR-Virtual Reality: Besök av Malcolm BurtDæmonen VR, Tivoli
  • 17 okt Tom Tits (Space Ball),
  • 20 okt Thorpe Park, London (Derren Brown's ghost train),
  • 22 okt Liseberg (Valkyria VR), Intervjuer
  • 23 okt Besök på Visualiseringcenter C i Norrköping, AM, Urban och Kim. Seminarium AM+Malcolm
  • 24 oktober: Arbetsfrukost med Malcolm + Cedric Linder (UU) + Saalih Allie (Cape Town), bl.a. om 3D + VR.
  • 24 okt Tivoli Dæmonen VR, Intervjuer
  • Diskussion om utveckling av projektet "Virtual Theme Park"
 • Doktorander
  • Kim Svensson antagen: Har deltagit i Humanistlabbets 10-årsjubileum, VR ur pedagogisk synvinkel Diskussioner om VR med pedagoger på Vattenhallen.
  • 20 oktober Moa deltar, tillsammans med Urban, i NVIVO-kurs för analys av kvalitativa data
  • Besök av Cedric Linder (UU) (delat handledarskap för Moa) + Saalih Allie (Cape Town).
 • Artiklar

November

 • Science Story Telling
  • Efter den inledandet workshopen om naturvetenskapens karaktär + fysikhistoriska berättelser har Lena och Åsa besökt några skolor.
  • Vid återsamlingen 13 november medverkade dramapedagog Karina Lernestål, MaH och flera av deltagarna framförde sina berättelser.
 • CERN:
  • Urban och Moa deltog i CERN – svensk lärarkurs v44.
  • Diskussioner inför svenskt deltagande 2018 i CERNs praktikantprogram:
  • Planering inför besök från CERNs didaktiker, 30 jan-2 feb 2018
 • VR
  • Urban, Kim och Ann-Marie deltog i möte om projektet WISDOME på Malmö Museum
  • AM träffar LU Innovation om ev vidareutvecking av Tivolifysik och projektet Virtual Theme Park
 • MAX IV
  Lassana och AM träffar, tillsammans med Tutti Johansson Falk en liten grupp gymnasister (åk 2) från Polhemsgymnasiet och deras lärare Mats Persson, för att diskutera möjliga gymnasiearbeten, där eleverna under vår handledning kommer dels skapa material om MAX IV, för användning i skolorna och/eller i utställningar.
 • Artiklar
  Nämnaren: Hastighet, acceleration, ryck – och sedan? (AM + Hans Alberg)

December och 2018