lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

NRCF historia

Nationellt Resurscentrum tillkom som en treårig försöksverksamhet efter regeringsbeslut i december 1994. Försöksverksamheten pågick 1995-1997. Centret blev 1998 på regeringens inrådan (budgetprop ht 1997) permanent. Samhället behöver fler människor med god utbildning i naturvetenskap och teknik. Därför är det viktigt att skolans undervisning i fysik görs attraktiv för våra ungdomar.

Centrets huvuduppgift är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet.

Lärare och elever i grund- och gymnasieskolan är den främsta målgruppen. Centret arbetar för att på olika sätt stimulera lärare till pedagogisk och metodisk utveckling av undervisningen samt att ge ämnesfortbildning.

Vad gör Nationellt Resurscentrum för Fysik?

  • ordnar fortbildning
  • förmedlar intressanta tankar och idéer från lärare om hur man kan utveckla fysikundervisningen
  • stödjer lokala projekt och utvecklingsarbeten
  • stödjer ett undersökande och problembaserat arbetssätt bl a genom att ge elever och lärare möjlighet att skicka
   - funderingar och frågor till vår web-sida "Fråga vetenskapen"
   - tipsa lärare och elever om bra länkar på Internet
   - ge information om nya läromedel och annan litteratur

Övriga nationella resurscentra inom matematik, naturvetenskap, teknik:

Sidansvarig: AMP