lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Personal

Fotograf:

Peter Ekström

Universitetslektor emeritus

E-post: peter.ekstrom@nuclear.lu.se

Telefon: 046-222 01 96

Peter är universitetslektor vid Nationellt Resurscentrum för Fysik och ansvarig för  NRCFs frågelåda. Peter är också universitetslektor emeritus vid avdelningen för Kärnfysik, Lunds universitet.

Urban Eriksson är forskare inom PAER vid NRCF. Han är också lektor vid Högskolan Kristianstad. 

Fotograf: Nina Reistad

Docent, universitetslektor

E-post: lena.hansson@fysik.lu.se

Telefon: 044-203454

Lena är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad, där hon arbetar med lärarutbildning och forskning. Vid NRCF arbetar hon bl.a med didaktikinslag i lärarutbildning och med konferenser och workshops.

Fotograf: Nina Reistad

Lärare, doktorand

E-post: lotta.leden@hkr.se

Telefon: 044-203407

LUCAT

Fotograf: Nina Reistad

Kerstin Nilsson

Administratör

E-post: kerstin.nilsson@fysik.lth.se

Telefon: 046-222 7665

LUCAT

Foto: Maja Kristin Nylander

Professor, föreståndare för NRCF

E-post: ann-marie.pendrill@fysik.lu.se

Telefon:+46 707870 427

Fotograf:

Fil.dr., projektledare

E-post: lassana.ouattara@fysik.lu.se

Telefon: 046-222 7758, 0704 445972

Lunds universitet: LUCAT

Fotograf:

Docent, ETP, universitetslektor

E-post: nina.reistad@fysik.lth.se

Telefon: 046-222 3474