lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Personal

Fotograf:

Universitetslektor emeritus

E-post: peter.ekstrom@nuclear.lu.se

Telefon: 046-222 01 96

Fotograf: Nina Reistad

Docent, universitetslektor

E-post: lena.hansson@fysik.lu.se

Telefon: 044-203454

Fotograf: Nina Reistad

Lärare, doktorand

E-post: lotta.leden@hkr.se

Telefon: 044-203407

Fotograf: Nina Reistad

Administratör

E-post: kerstin.nilsson@fysik.lth.se

Telefon: 046-222 7665

Fotograf: Nicke Johansson

Professor, föreståndare för NRCF

E-post: ann-marie.pendrill@fysik.lu.se

Telefon: 031 786 9018

Fotograf:

Fil.dr., projektledare

E-post: lassana.quattara@fysik.lu.se

Telefon: 046-222 7758, 0704 445972

Fotograf:

Docent, ETP, universitetslektor

E-post: nina.reistad@fysik.lth.se

Telefon: 046-222 3474