lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Personal

Peter Ekström

Universitetslektor emeritus

E-post: peter.ekstrom@nuclear.lu.se

Telefon: 046-222 01 96

Peter är universitetslektor vid Nationellt Resurscentrum för Fysik och ansvarig för  NRCFs frågelåda. Peter är också universitetslektor emeritus vid avdelningen för Kärnfysik, Lunds universitet.

Urban Eriksson

Urban Eriksson är forskare inom PAER vid NRCF. Han är också lektor vid Högskolan Kristianstad. 

Lena Hansson

Docent, universitetslektor

E-post: lena.hansson@fysik.lu.se

Telefon: 044-203454

Lena är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad, där hon arbetar med lärarutbildning och forskning. Vid NRCF arbetar hon bl.a med didaktikinslag i lärarutbildning och med konferenser och workshops.

Lotta Leden

Lärare, doktorand

E-post: lotta.leden@hkr.se

Telefon: 044-203407

LUCAT

Kerstin Nilsson

Administratör

E-post: kerstin.nilsson@fysik.lth.se

Telefon: 046-222 7665

LUCAT

Ann-Marie Pendrill

Professor, föreståndare för NRCF

E-post: ann-marie.pendrill@fysik.lu.se

Telefon:+46 707870 427

Lassana Ouattara

Fil.dr., projektledare

E-post: lassana.ouattara@fysik.lu.se

Telefon: 046-222 7758, 0704 445972

Lunds universitet: LUCAT

Nina Reistad

Docent, ETP, universitetslektor

E-post: nina.reistad@fysik.lth.se

Telefon: 046-222 3474