lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ann-Marie Pendrill

Fotograf:

Professor, föreståndare för NRCF

E-post: ann-marie.pendrill@fysik.lu.se

Telefon: 070 787 0427

Lunds universitet: LUCAT

Sedan 2009 är jag föreståndare för NRCF. 

Min forskningsbakgrund är inom teoretisk atomfysik, där jag utfört stora beräkningar av atomära egenskaper, i nära samarbete med experimentalister. Jag delar nu min tid mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet, där jag f.n. undervisar den inledande fysikkursen inom Teknisk Fysik. Under tiden 2004-2009 koordinerade jag skolkontakterna vid GUs naturvetenskapliga fakultet, där vi under den tiden bl.a. byggde upp regionfinaler för Utställningen Unga Forskare.

Inom lärarutbildningen har jag, förutom inom fysik, undervisat inom teknik- och matematik- och allmänna kurser. Jag har också medverkat i utvecklingsprojekt för matematik och fysikkurser, där vi på olika sätt har använt Liseberg för att ge konkreta tillämpningsexempel.

Under senare år har jag allt mer inriktat mig mer mot utbildningsfrågor. Jag är inspirerad av den framväxande forskningen inom PER - Physics Education Research.

Jag är också intresserad av lärande i informella lärandemiljöer.  Lisebergsprojektet har under senare år utvecklats vidare i ett samarbete med Gröna Lund i Stockholm och Tivoli i Köpenhamn. Jag medverkar också som expert i Skolverkets beredningsgrupp för fördelning av verksamhetsstöd till svenska Science Center.

Jag handleder två doktorander inom Göteborgs universitets tvärvetenskapliga forskarskola CUL och var fram till 2009 en av temakoordinatorerna för Undervisning, lärande och naturvetenskap.

Publikationslista från GUP.

Min www-plats på GU