lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Resurser

Skolverket, mm

Regleringsbrev för Skolverket 2014, (2013tillägg 27 juni om ämnesdidaktiskt centrum)

Forskningspropositionen 2012 (s 101, 104)

Skolverkets NT-uppdrag, 2012-2016

... och arbete med NT-utveckling

Diskussionsunderlag för grundskolans kursplaner i fysik

Kommentarmaterial för grundskolans kursplaner inkl fysik

Bedömningsmaterial för bl.a. fysik A

Bedömningsstöd för fysik 1

Se också Skolinspektionens granskningsrapporter om Fysik

F-6 Natur och teknik:

Nationella resurscentra har tagit fram en gemensam www-portalen för F-6: http://www.teknikochnatur.se/. Skolverket har beslutat att inte ge fortsatt stöd till denna, men materialet finns kvar tills vidare.