lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Mörka blad

Den vita snön reflekterar nästan allt ljuset från solen - det är därför snön är så ljus. Det mörka bladet fångar i stället upp ("absorberar") strålningen.

Bladet blir därför varmare. När snön under bladet smälter sjunker bladet ner i snön. Man kan också se det t.ex. med pinnar.