lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vintersolstånd, skuggans längd och jordaxelns lutning

Se hur lång skuggan är! Denna bild är tagen vid vintersolstånd i Lund, 55°N. Teckningen under visar Lund rakt upp, nordpolen (N) 35° till vänster, och hur solens strålar kommer in vid vintersolståndet. Vid höst- och vårdagjämningar kommer solen in rakt mot ekvatorn och vid sommarsolståndet 23.5° norr om ekvatorn. Solhöjden blir då ca 11.5°. Hur ser det ut i Göteborg? Stockholm? Umeå?