lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Konferens: Naturvetenskap och teknik i förskolan 2015

Naturvetenskap och teknik i förskolan, Borås 14-15 oktober 2015

Vi har glädjen att bjuda in forskare med fokus på förskola, didaktik, naturvetenskap och teknik, samt förskollärare, utvecklingsledare, förskolechefer och förskollärarutbildare till en konferens om naturvetenskap och teknik inom förskolans verksamhet.

Konferensen anordnas inom ramen för nätverket ”Naturvetenskap och teknik i förskolan” i samarbete med Högskolan i Borås och Navet Science Center

Konferensen äger rum på Högskolan i Borås med start onsdagen den 14 oktober klockan 10.30 och avslutning torsdagen den 15 oktober klockan 16.00. På onsdagskvällen arrangeras en gemensam konferensmiddag på Navet Science Center. Preliminärt program.

Viktiga datum

31 augusti - Sista dagen för att skicka in abstract
7 september - Besked om antaget abstract skickas ut
15 september - Sista dagen för anmälan till konferensen

Har du frågor om konferensen så är du välkommen att kontakta susanne.klaar@hb.seeller anne-sofie.martensson@hb.se

Har du frågor om Navet Science Center eller de aktiviteter som genomförs där så är du välkommen att kontakta Lotta Johansson eller Anna Gunnarsson

Sidansvarig: AMP