lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Små barn och naturvetenskap - ur Benchmark 2061

Benchmarks, från det amerikanska projektet 2061, ger konkreta exempel på vad barn och elever bör få lära sig om naturvetenskap i olika åldrar för att så småningom nå upp till målen i gymnasiet. Benchmark 2061 konkretiserar lärandemålen under några olika rubriker, bl.a. The Nature of ScienceThe Physical SettingHistorical Perspectives, Common ThemesHabits of Mind.

Den har också mål för "Kindergarden - år 2" som kan vara intressanta även för förskola. Vi presenterar här en översättning av målen för Naturvetenskapens karaktär och Den fysikaliska världen.

Naturvetenskapens karaktär

Den naturvetenskapliga världsbilden

 • När en naturvetenskaplig undersökning görs på samma sätt som tidigare så förväntar vi oss att få ett mycket likt resultat
 • När en naturvetenskaplig undersökning upprepas på en annan plats så förväntar vi oss att få ett mycket likt resultat 

Naturvetenskapliga undersökningar

 • Man kan ofta lära sig om saker i sin omgivning genom observera dem noggrant, men ibland kan man lära sig mer genom att göra någonting med sakerna och se vad som händer
 • Verktyg, som termometrar, förstoringsglas, linjaler och vågar ger ofta mer information om föremål än man kan få genom att bara observera dem utan hjälpmedel.
 • Att beskriva förmål så noggrant som möjligt är viktigt i naturvetenskap eftersom det ger människor möjligt att jämföra sina egna observationer med andras
 • När människor ger olika beskrivningar av samma föremål är det ofta en god ide att göra några nya observationer i stället för att bara argumentera om vem som har rätt.

Den naturvetenskapliga "företaget"

 • Alla kan arbeta med naturvetenskap och uppfinna saker och ideer
 • När man arbetar med naturvetenskap är det ofta bra att arbeta med en grupp och berätta för andra vad man kommit fram till. Alla medlemmar i en grupp måste dock komma fram till sina egna slutsatser om betydelsen av det man har kommit fram till
 • Man kan lära sig mycket om växter och djur genom att observera dem noggrant, men man måste se till att man vet vad levande växter och djur behöver och se till att de får det om man har dem i klassrummet.

Den fysikaliska världen

Under denna rubrik tar Benchmark upp olika mål med underrubrikerna: Universum, Jorden, Processer som har format Jorden, Materiens struktur, Energiomvandlingar, Rörelse, Krafter i Naturen

 1. Universum 
  • Det finns fler stjärnor på himlen än någon lätt kan räkna, men de är inte jämnt fördelade, och inte alla stjärnor är lika ljusa och inte alla stjärnor har riktigt samma färg.
  • Solen kan man bara se på dagen, men månen kan man ibland se på natten och ibland på dagen. Solen, månen och stjärnorna verkar röra sig långsamt över himlen.
  • Månen ser lite annorlunda ut varje dag, men verkar se ut på samma sätt igen ungefär var fjärde vecka
 2.  
 3. Jorden
 4.  
 5. Processer som har format Jorden
   
 6. Materiens struktur
 7.  
 8. Energiomvandlingar
 9.  
 10. Rörelse
 11.  
 12. Krafter i Naturen
Sidansvarig: AMP