lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program, 13 oktober

Onsdag kväll - kall buffé, Lisebergsbyn. Informella diskussioner
Morgon, gruppdiskussioner i mindre grupper fram till förmiddagskaffe.

 • Didaktik + Examensarbeten i lärarutbildningen (Blå Stället)
 • Lärarnätverk (Balder)
 • Nätverk kringprojektarbete + IYPT (matsalen, nära ingången)
 • IKT (Röda sten)
 • (Rekrytering och bilden av fysik)
 • Tivolifysik (Matsalen, längst in)

Efter kaffet, presentationer av gruppernas arbete med gemensamma diskussioner.

8.30 Gruppdiskussioner  + kaffe

10.00

 • Examensarbeten i Fysikdidaktik - hur kan de komma till bättre nytta? Margareta Enghag, KAU (Kort presentation och sammanfattning av diskussionerna 20 min),
 • Förkunskaper, nya kursplaner, Michael Hörnquist, LiU  (sammanfattning 10 min)
 • Tävlingar: Hur får vi fler att delta? Hur kan vi se till att uppgifterna används som resurs? Fysikolympiad, Power Physics ...,  Anne-Sofie Mårtensson, HB (Kort presentation + sammanfattning, 20 min) 

11.00

 • Experimentets roll, Jonte Bernhard, LiU, (kort presentation + sammanfattning, 20 min)
 • IKT i gymnasiet: Per Jönsson, MaH (kort presentation av ikt.ncm.gu.se + sammanfattning, 20 min)
 • Nätverk kring projektarbete och IYPT. Kim Freiman, Malmö Borgarskola (sammanfattning av diskussionerna, 10 min)
 • Eventuell formalisering av nationellt nätverk kring IYPT

12.00 Lunch och diskussioner

13.30

 • Tjänstebyten och tjänsteköp, Dag Hanstorp, Göteborgs universitet, Jonas Enger, Rektor Porthällagymnasiet (15 min)
 • Studiebesök, Lars Wilzen, LiU (sammanfattning, 10 min),
 • Rekytering och bilden av fysik (10 minuter)
 • Lärarnätverk: Peter Glans, LIU, (sammanfattning 10 min) 
 • Diskussion: Hur fortsätter vi att utbyta erfarenheter kring lärarnätverk? Hur kan vi stödja varandra? 

14.30

 • Fysik bland karuseller och berg- och dalbanor - hur sprider vi erfarenheterna och hur går vi vidare? Cecilia Kozma, Vetenskapens Hus, A-M Pendrill, NRCF, lärare från Skövde, Tranemo, Helsingborg, Danderyd, Bo Larsson, Liseberg

15.00 Kaffe + informella diskussioner.

16.00 Slut