lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tivolifysik

En nöjespark är som ett stort laboratorium, där man kan uppleva fysikens lagar i hela kroppen. Textböckernas tankeexperiment får liv i de olika attraktionerna och deras accelererade och roterande koordinatsystem. Du kan t.ex. studera fysik på

Besöket kan gärna förberedas på en lekplats.