lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Informell "proceeding" efter NRCFs 20-årsjubileum på Ven

NRCF 20 år

Fysik i förskolan

Presentationsstafett

 • Naturvetenskap och musik: Richard Kristiansson, Oxie (Presentation)
 • Kortpresentationer (max 2 min):
  • Gunilla, Marie, (Maria), Mattias, Roger, Simon, Susanne
 • "Elevator talks" (30 sek) för er som inte har andra presentationer
  • Anders, Annika, Hanne, Jenny, Maria R-T, Per-Olof Zetterberg: Fysik och lasershow, Stina, Fredrik)
 • NRCFs styrelse: (Deltar:Johan Reimer, ordf, Sverker Aasa, Knut Deppert, Andreas Redfors, Ingrid Svensson Nicola Sarac +adjungerad: Bo-Anders Jönsson)

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

 • Risk Education, Clare Christensen, Queensland University of Technology, Brisbane, Australien
 • Nanopartiklar i konsumentprodukter - ett utvecklings- och forskningningsprojekt på gymnasiet. Margareta Enghag, SU
 • CoReflect - (avslutat EU-projekt): Gemensamma europeiska digitala lärandemiljöer för "socio-scientific issues, Andreas Redfors,  Lena Hansson och Maria Rosberg   http://www.hkr.se/lisma
  Inom ramen för CoReflect (Digital support for Inquiry Collaboration, and Reflections on Socio-Scientific Debates) utvecklades, implementerades och utvärderades digitala lärandemiljöer kring olika "socio-scientific issues". Den svenska gruppen på HKR designade en lärandemiljö inom astrobiologiområdet. Frågorna eleverna arbetar med är: Ska vi söka efter och försöka kontakta utomjordiskt liv? och Ska vi göra om Mars till en planet där vi kan bo i framtiden? Båda frågorna rymmer naturvetenskapliga aspekter, men också andra aspekter, t.ex. ekonomiska, sociala och etiska. Vi arbetar med analyser av elevers argumentation kring de här frågorna under och efter undervisningssekvensen. Lärandemiljön har implementerats i tre olika niondeklasser och en gymnasieklass.

Forskning och skola

Att tillvarata lärares engagemang - till stöd för lärare

 • Nationella resurscentra i naturvetenskapliga ämnen (Britt-Marie Lidesten, Bioresurs, Vivi-Ann Långvik, KRC)
 • LMNT (Riksförbundet Lärare Matematik, Naturvetenskap, Teknik (Inger Andersson, Carl-Erik Magnusson)
 • Naturskolan i Lund (Anna Ekdahl) (Presentation)
 • fileadmin/nrcf/Ven/Naturskolan_Ven2014.pdfSvenska fysikersamfundets lektorsnätverk (Fredrik Olsson)
 • Physics Teacher Network (Gary Williams, Institute of Physics, UK)
 • En skola på vetenskaplig grund - från ord till skolvardag i Göteborg, Ingela Bursjöö (CUL)
 • Helge Strömdahl: FontD: En nationell forskarskola för Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik
 • Kortpresentation av licentiatforskarskolan "Skolan i vetenskapssamhället - vetenskapssamhället i skolan" (LU, MAH, HKR, HH)

Hur kan vi bäst samverka för att stödja MINT undervisningen i södra Sverige?

 • Moderator: Elisabeth Nilsson (LTH)
 • Birgitta Henecke, KFSK, FoU Skola och nätverk för forskarutbildade lärare
 • Pernilla Nilsson, professor och prorektor, Högskolan Halmstad,
 • Tony Mufic, Skolchef, Ängelholm
 • Kjell Wahlström, Ängelholm, VIS-lärare
 • (Leif Bryngfors, Vattenhallen, Lund - förhinder)