lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Från NV-didaktisk forskning till undervisning - om forskningsbaserade utvecklingsarbeten

Måndag 31 mars

13.30-15.00 NRCF 20 år:

 • Vägledande tankar när NRCF startade. Gunnar Ohlén, Föreståndare 1994-2009.
 • Filmade experiment, Per Beckman och Carina Fasth
 • Frågelåda under 20 år, Peter Ekström
 • 14.30: NRCF idag (Ann-Marie Pendrill, Peter Ekström, Lena Hansson, Lassana Ouattara)
 • 14.50: NRCFs styrelse: (Deltar: Johan Reimer, ordf, Sverker Aasa, Knut Deppert, Bo-Anders Jönsson, Andreas Redfors, Ingrid Svensson, Nicola Sarac)

15.00-15.30: Kaffe + incheckning

15.30-16.15: Fysik i förskolan

Ordf. Lena Hansson

16.20-16.30  Intermezzo: Naturvetenskap och musik

16.30-17.15: Presentationsstafett + mingel

 • Möjlighet att i förväg lägga ut material på bord i salen, vi är drygt 50 personer.
 • Kortpresentationer (max 2 min): Gunilla, Marie, Maria, Mattias, Roger, Simon, Susanne
 • "Elevator talks" (30 sek, frivilligt) för er som inte har andra presentationer (Anders, Annika, Annika, Hanne, Jenny, Maria R-T, Per-Olof, Stina)

17.15-18.00 Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Ordf Lassana Ouattara

 • Risk Education, Clare Christensen, Queensland University of Technology, Brisbane, Australien
 • Nanopartiklar i konsumentprodukter - ett utvecklings- och forskningningsprojekt på gymnasiet. Margareta Enghag, SU
 • CoReflect: Gemensamma europeiska digitala lärandemiljöer för "socio-scientific issues, Andreas Redfors, HKr

18.30 Middag

(20.30, buss till båten för dem som inte stannar över natt)

Tisdag 1 april

Lärare, skolledare och skolhuvudmän är välkomna att ansluta under konferensens andra dag.

9.00-10.30  Forskning och skola

Ordf. Ingrid Svensson

 • 9.00-9.30 Matematisk modellering er også fysik - tværfagligt samarbejde mellem matematik og fysik i det danske gymnasium, Claes Michelsen, Syddansk universitet, Odense 
 • 9.30-9.50: Matematik och fysik för den digitala generationen, Sverker Aasa (MAH), Ulrika Ryan
 • 9.50-10.10: IYPT: Kim Freiman och Nicola Sarac (Malmö Borgarskola) + Niclas Möller (Kalmar)
 • 10.10-10.30: Kollegiala krafter - Kul satsning eller omKullkastning? Helena Sagar, Kullaviksskolan, Kungsbacka (+CUL): 

10.30-11.00 Kaffe

11-12.30: Att tillvarata lärares engagemang - till stöd för lärare

(ordf. A-M Pendrill)

 • 11.00-11.10 Nationella resurscentra i naturvetenskapliga ämnen (Britt-Marie Lidesten, Bioresurs, Vivi-Ann Långvik, KRC)
 • 11.10-11.30: LMNT (Riksförbundet Lärare Matematik, Naturvetenskap, Teknik (Inger Andersson, Carl-Erik Magnusson) + Naturskolan i Lund (Anna Ekdahl) + Svenska fysikersamfundets lektorsnätverk (Fredrik Olsson)
 • 11.30-11.40 Physics Teacher Network (Gary Williams, Institute of Physics, UK)
 • 11.40-12.00:  En skola på vetenskaplig grund - från ord till skolvardag i Göteborg, Ingela Bursjöö (CUL)
 • 12.00-12.20 Helge Strömdahl: FontD: En nationell forskarskola för Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik
 • 12.20 -12.30 Kortpresentation av licentiatforskarskolan "Skolan i vetenskapssamhället - vetenskapssamhället i skolan" (LU, MAH, HKR, HH)

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00 Paneldebatt: Hur kan vi bäst samverka för att stödja MINT undervisningen i södra Sverige? 

 • Moderator: Elisabeth Nilsson (LTH)
 • Birgitta Henecke, KFSK, FoU Skola och nätverk för forskarutbildade lärare
 • Pernilla Nilsson, professor och prorektor, Högskolan Halmstad,
 • Leif Bryngfors, Vattenhallen, Lund
 • Kjell Wahlström, Ängelholm, VIS-lärare
 • Tony Mufic, Förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, Ängelholm