lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Den forskning som bedrivs av NRCF ligger under benämningen Lund University Physics Education Research (LUPER). LUPER-gruppen bedriver fysikdidaktisk forskning på både skol- och universitetsnivå. 

För att få mer information om den forskning som bedrivs, gå in på NRCF:s sida på Lunds universitets forskningsportal

Våra senaste forskningspublikationer