lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Den forskning som bedrivs av NRCF ligger under benämningen Lund University Physics Education Research (LUPER). LUPER-gruppen bedriver fysikdidaktisk forskning på både skol- och universitetsnivå. 

För att få mer information om den forskning som bedrivs, gå in på NRCF:s sida på Lunds universitets forskningsportal

Våra senaste forskningspublikationer