lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

 

Den forskning som bedrivs av NRCF ligger under benämningen Lund University Physics Education Research (LUPER). LUPER-gruppen bedriver fysikdidaktisk forskning på både skol- och universitetsnivå. 


För att få mer information om den forskning som bedrivs, gå in på:

NRCF:s sida på Lunds universitets forskningsportal (ny flik)

Våra avhandlingar 

 2020

Titel: Learning physics with Controllable Worlds - Perspectives for examining and augmenting physics students' engagement with digital learning environments (Uppsala University Publications, ny flik)

Våra senaste forskningspublikationer