lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Storlek och skala

Nu fortsätter vi det svenska forskningsprojektet som syftar till att ta reda på mer om hur svenska elever uppfattar avstånd och skala på olika objekt i universum. Detta forsknings­projekt drivs av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) på Lunds universitet med Urban Eriksson (forskningsledare för bl.a. Stjärnförsöket 2019) som ansvarig forskare.

Vi vet att just avstånd och skala i universum kan vara mycket svårt för elever och studenter i alla åldrar, och vill därför ta reda på mer om vilka uppfattningar som finns. Denna kunskap ska sedan kunna användas till att utveckla undervisningen i fysik/NO i syfte att öka elevernas möjligheter att bättre förstå universum. Ett sådant projekt har aldrig tidigare genomförts i Sverige, så det är här vi behöver din hjälp.

Vi hör av oss till dig som lärare i fysik och/eller NO med detta mail för att be om hjälp med att utföra detta projekt. Vi behöver nå ut till skolelever runt om i Sverige så vi skulle därför vilja be dig att du låter dina elever få möjlighet att fylla i den web-enkät som kommer användas för datainsamling i detta forskningsprojekt. Du finner enkäten via denna länk: tinyurl.com/avstand-och-skala. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i och kommer att genomföras helt anonymt. Det är viktigt för oss att du och dina elever är införstådda med att det inte kommer samlas in någon form av personliga data som kan användas för att spåra en enskild elev.

Genom att delta i denna undersökning kommer du och dina elever att hjälpa oss att bättre förstå hur elever tänker om storlek och skala i rymden.  På egen sida finns en inbjudan som du gärna får dela med dig av till elevernas vårdnadshavare eller till dina kollegor så att deras elever också kan delta.

Vi hoppas att du är intresserad av att vara med i denna undersökning! Om du har några frågor eller funderingar kring att delta så hör gärna av dig till oss!

Stort tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
Urban Eriksson och Moa Eriksson

Läs mer om hanteringen av forskningsdata