lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fortbildning för gymnasielärare

Under senare år har vi gett fortbildning inom några olika områden:

  • Maxlab - lärardagar, juni 2010, ej under 2011
  • Att arbeta med samhällsfrågor med fysikanknytning
  • Fysiken världsbild och elevernas syn på den - konsekvenser för undervisningen
  • Fysik på Tivoli, Gröna Lund eller Liseberg
  • Medicinsk fysik
  • Nanofysik
  • Gymnasiearbete

Vi planerar gärna fortbildningsdagar efter skolans önskemål.

Kontakta Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se