lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fortbildning för gymnasielärare

Under senare år har vi gett fortbildning inom några olika områden:

  • Maxlab - lärardagar, juni 2010, ej under 2011
  • Att arbeta med samhällsfrågor med fysikanknytning
  • Fysiken världsbild och elevernas syn på den - konsekvenser för undervisningen
  • Fysik på Tivoli, Gröna Lund eller Liseberg
  • Medicinsk fysik
  • Nanofysik
  • Gymnasiearbete

Vi planerar gärna fortbildningsdagar efter skolans önskemål.

Kontakta Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se