lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Workshops under NO-biennalen i Växjö 2015

Onsdag eftermiddag 18 mars: F-6

Program för F-6 (13.15/13.30 - 14.30)

 • Fladdermusen Tunda undersöker fysiken med Anna Gunnarsson, Navet (F-3)
 • Kreativ och inspirerande NO, Hans Persson (F-6)
  Pröva på enkla, men meningsfulla och kreativa experiment som du kan använda direkt i ditt klassrum. Inspiration som väcker intresse och håller intresset vid liv. Och som också leder till goda resultat.
 • NO undervisning med musik (4-6) Rickard Kristiansson:
  Tanken är att eleverna skall lära sig naturvetenskapliga fenomen och resonemang ungefär som man lärde sig rim och ramsor när man var liten. Annat som tas upp är om hjärnan, om lektionsplaneringar med tydliga kopplingar till Lgr 11, hur bedömningsmatriser och kamratbedömning kan tillämpas samt hur egna filmsekvenser kan användas i undervisningen. Allt kryddat med många NO-sånger.
 • Jennys rymdcafé: (4-6) Jenny Jansson, Ludvika
  Baka kometer, prova att bygga tryckluftsdrivna raketer och äggonauter. Jenny Jansson, som har deltagit i flera internationella lärarkurser om rymden, bl.a. European teachers space camp, visar hur man kan lyfta in rymden i skolan och berättar om vilka resurser som finns för lärare att använda sig av.
 • Färgglad kemi Camilla Mattsson, KRC
  Med färgglatt pyssel kan man samtidigt ta in naturvetenskapliga begrepp, redan med de yngsta barnen. Med litet äldre barn behöver man förklara vad färg är, och hur vi ser dem och visa hur de kan förändras (ibland).
 • Om världen - barn undersöker sin omvärld: Enkla försök i kemi (F-3, max 30) Bodil Nilsson
  Också yngre barn kan utforska den fantastiska omvärld som naturvetenskapliga upptäckter har gett oss. Barn kan tidigt lära sig att observera sin omvärld och försöka formulera s.k. produktiva frågor; dvs. frågor som det går att testa. Vi tittar på enkla, intresseväckande och inspirerande försök i kemi ur ett naturvetenskapligt perspektiv, i ett material anpassat till denna grupp barn och till gällande kursplaner.
 • Utveckla elevers språk med sociala media i NO klassrummet (4-6), Fiona Luna, Engelska skolan, Jönköping Utbytesprogram med andra länder används ofta av språklärare för att uppmuntra eleverna att tala med andra i samma ålder. Men utbytet med andra skolor kan användas i alla ämnen. I denna workshop demonstreras några enkla gratisverktyg som kan användas i klassrummet för att hjälpa studenterna att utveckla sina kommunikationsförmågor även i naturvetenskap. Genom sociala medier och kontakter i andra länder får eleverna möjlighet att diskutera naturvetenskap i autentiska projekt.
 • Ett framtida NO-klassrum:  Medieteknik, LNU.
  Här får du testa på nya verktyg och metoder för NO-undervisning som är möjliga i dag tack vare den nya tekniken. Du får även en möjlighet att blicka in i framtiden, med de möjligheter som där väntar.
 • School4You i praktiken: Anna Karlsson berättar om hur hon arbetat med School4You och tillsammans utvecklar ni ett eller flera temaområden för er egen undervisning.

Onsdag eftermiddag 18 mars, 7-9

Program för 7-9 (ca 15.00-16.00)

Obs: Några workshops har strukits pga för lågt deltagarantal (9 feb)

 • Fossilens hemligheter - dinosauriernas mysterier samt livets utveckling som tidslinje, (UTGÅR) Elisabeth Einarsson
  Vi inleder med en övning som testar våra föreställningar om dinosaurier och deras tidsålder. Sedan går vi in på en tvådelad övning om livets utveckling (med fokus på djuren) som en tidslinje. Vi börjar med en övning som förhoppningsvis hjälper till att förtydliga djurens utveckling från vatten och allt längre upp på land. Med denna grundläggande kunskap bygger vi sedan vidare där vi bland annat sätter in djurens utveckling på en tidslinje över jordens historia.
 • Från släktträd till databaser (UTGÅR) Britt-Marie Lidesten, Föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 
 • Att läsa himlen - från stjärnfläckar till stjärnobservationer Urban Eriksson
 • Med värme-kameror i undervisningen - prova själv: Fredrik Jeppsson, Konrad Schönborn
 • Hitta pulsen  (UTGÅR)  Ninnie Jansson, Kerstin Westberg, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
  Vi samtalar, delar erfarenheter och gör experiment med pulsen och använder enkel mätutrustning, bl.a. 2014 års julklapp.
 • Fysik för hela kroppen bland gungor och karuseller, Ann-Marie Pendrill, föreståndare, NRCF
  På lekplatser och i nöjesparker kan man undersöka fysikens lagar på många olika sätt. Vi provar konkreta experiment och ser korta filmklipp med exempel på hur elever diskuterar vad de ser och upplever. Vi diskuterar också hur man som lärare kan utmana eleverna att gå vidare i arbetet med att knyta samman sina observationer med skolans fysik.
 • Om språkutvecklande arbetssätt (UTGÅR) Malin Nilsson, KRC
  Språk är grunden för lärande, och naturvetenskap innebär ofta ett nytt språk för eleverna. Fokus på språkutveckling och ett formativt arbetssätt gynnar därför elevernas lärande i NO-ämnena.
 • Kemins färger (7-9), Vivi-Ann Långvik, KRC
  Färgförändringar används ofta som markör för att något har hänt med de molekyler man iakttar. Men vad gör ämnen färgade? Och kan färger lura oss att tro något som inte stämmer? Vi gör några nedslag i kemins färgspel.
 • Bedömning av nationella ämnesprov, åk 9: Mattias Abrahamsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
  På uppdrag av Skolverket utvecklar Umeå universitet de nationella ämnesproven i de naturvetenskapliga ämnena för grundskolans årskurs 9. Workshopen inleds med en kort presentation av principer som ligger till grund för utformningen av bedömningsanvisningarna till ämnesproven utifrån LGR 11 för att övergå till en praktisk bedömningsövning. Övningarna inriktar sig på bedömning av förmåga 1 som handlar om att använda kunskaper i fysik/kemi/biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning samt förmåga 3 som handlar om att använda begrepp, teorier och modeller. I bedömningsövningarna används autentiska elevsvar och fokus ligger på att diskutera kvalitéer i svaren i relation till bedömningsanvisningens kravnivåer. Mattias Abrahamsson arbetar som provansvarig för det nationella ämnesprovet i fysik för årskurs 9.
 • Ett framtida NO-klassrum: Medieteknik, LNU. 
  Här får du testa på nya verktyg och metoder för NO-undervisning som är möjliga i dag tack vare den nya tekniken. Du får även en möjlighet att blicka in i framtiden, med de möjligheter som där väntar. Medieteknik, LNU
 • BUR-fångad av kemin, (UTGÅR) Britt-Marie Vestin, Hannah Weiszhaupt, Elin Duàn, Flen
  Om kollegialt lärande och elevaktivt arbetssätt med kemin som ingång. Rapport från ett utvecklingsprojekt med fokus på bild - upplevelse - rörelse (BUR). Vårt kollegiala lärande har syftat till att konkretisera de abstrakta begreppen inom den grundläggande kemin, med huvudsaklig målgrupp elever med läs- och skrivsvårigheter samt språkstörning. En annorlunda kemiundervisning på högstadiet med partikelmodellen i fokus!
 • Digital Naturvetenskap presenterad med Augmenterad verklighet, Jan-Ingvar Håkansson, Laholm
  Du får möjlighet att testa några experiment som utgår från enkel utrustning men där det också används modern IKT i form av kameror och gratis datorprogramvara såsom Audacity (ljudredigeringsprogram), Tracker (videoanalysprogram) och GIMP (bildredigeringsprogram). Sjungande glas – Bestäm Ljudhastigheten – Analysera hastighet och acceleration – Skapa egna 3D foton. Alltsammans presenteras med Augmenterad verklighet. En blandning av QR-koder och Harry-Potter-bilder som kommer till liv. Det är bra om du har möjlighet att ta med en egen dator som du kan ladda ner programvara på.
 • School4You i praktiken: Anna Karlsson berättar om hur hon arbetat med School4You och tillsammans utvecklar ni ett eller flera temaområden för er egen undervisning.

Torsdag morgon 19 mars

Program för åk F-6

 • Från frö till planta (max 24), Britt-Marie Lidesten, Bioresurs, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
  Vi arbetar undersökande med biologi och matte i samverkan. Utgångspunkten är försök med frön och odling av växter
 • Ellära med trolldeg, (4-6) Lassana Ouattara, Nationellt resurscentrum för fysik
  Med trolldeg, lysdioder och batterier kan elektriska kretsar kombineras med skapande verksamhet, samtidigt som man undersöker olika sätt att koppla. 
 • Vad är ekosystemtjänster och hur kan vi göra ett lustfyllt lärande kring detta? Ninni Jansson, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
  I kursplanen för åk 4-6 står det bl.a. om nedbrytning, pollinering och rening av vatten. Vi samtalar och bygger modeller med koppling till ekosystemtjänster.

Program för åk 7-9

 • Alfred Nobel och entreprenörskap, (UTGÅR) Johanna Junback och Paulina Wittung Åman, Nobelmuseet
  Vilket Nobelprisbelönat arbete går vinnande ur duellen? Diskutera och ta ställning till de olika pristagarnas arbete och vilken nytta det medfört för individen och samhället. Vad behövs egentligen för att förverkliga idéer? Hitta Alfred Nobels framgångsfaktorer och testa övningar för klassrummet. Ta ställning och arbeta i grupp. Du får med dig en klassuppsättning material och tillgång till ytterligare material
 • Krimlab, Anna Gunnarsson, Navet
  Ett entreprenöriellt och ämnesövergripande sätt att arbeta med konsekvenserna av droganvändning - i labmiljö och rättssal. 
 • Spår av kalla kriget i en mosse, (UTGÅR) Per Törnqvist, Linköping
  I en mosse finns Cs kvar från kalla krigets kärnvapenprov. I mossen finns också flera andra metaller som kan analyseras. Hur kan man använda detta i undervisningen? Hur upplever eleverna denna verklighetsanknytningVi verklighetsanknytning
 • Vi gör smör, keso och kattmjölk (max 24), Kerstin Westberg, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
  Mjölk är ett perfekt försöksmaterial som är billigt, ofarligt och som eleverna kan relatera till. Vi undersöker mjölkens beståndsdelar och studerar effekten av enzymer.
 • Praktisk muntlig examination i NO-undervisningen Erland Andersen (labsal)
  I Danmark har man sedan lång tid tillbaka ett obligatoriskt muntligt och praktiskt prov i fysik/kemi. Hur ser bestämmelserna ut och hur kan proven organiseras. Deltagarna får se och prova några exempel på upplägg och diskutera hur man kan betygssätta experimentella färdigheter.

Alla årskurser

 • Mekanik med video i gympasal och lekplats - workshop med praktiska övningar, Pieter Kuiper, LNU
 • Att arbeta med Naturvetenskapens karaktär i NO-undervisningen (4-9) Lena Hansson och Lotta Leden, HKr och NRCF
 • Stellarium och andra appar för att studera stjärnhimlen. Urban Eriksson, HKr
  Astronomi är ett ämne som alla elever, oavsett ålder, upplever som något fascinerande och spännande. Dessvärre är det också ett ämne som kan vara svårt att undervisa i och framför allt att förstå. Universum är ju så väldigt stort! Förståelsen för universum, med alla planeter, stjärnor, nebulosor och galaxer, kan ökas genom att eleverna får en upplevelse av hur det ser ut på stjänhimlen och i rymden. Detta kan man göra genom antingen att gå ut och titta på himlen en stjärnklar natt, genom att besöka ett planetarium, eller genom att använda simuleringsprogram på datorer/IPads/Smartphones. I workshopen får du möjlighet att bekanta dig med bl.a. appen Stellarium
 • En app för fältstudier: Janosch Zbick, LNU
  Låt eleverna samla observationer, foto och ljud direkt in i arbetsbladet. Under workshopen får ni möjlighet att göra i ordning ett eget uppgiftsblad som kan användas direkt i skolan.