lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FND 2022

Praktiknära skolforskning om undervisning i naturvetenskap. Det är temat för FND 2022 som äger rum på Mittuniversitetet Campus Sundsvall, den 8-10 november 2022.

Anmälan öppnar den 15 augusti och stänger den 16 oktober.

Vartannat år

Svensk Förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik (FND) anordnar en konferens vartannat år. Syftet är att fungerar som en länk mellan forskning, lärarutbildning och skola. Konferensen riktar sig till forskare, lärare och lärarutbildare i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Årets konferens anordnas tillsammans med  Institutionen för matematik och ämnesdidaktik vid Mittuniversitetet.