lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FND

Svensk Förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik (FND) anordnar en konferens vartannat år. Syftet är att fungerar som en länk mellan forskning, lärarutbildning och skola. Konferensen riktar sig till forskare, lärare och lärarutbildare i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Temat för FND 2022 var "Praktiknära skolforskning" och ägde rum på Mittuniversitetet Campus Sundsvall, den 8-10 november 2022.

Besök FND:s hemsida för mer information om föreningens verksamhet (ny flik)