lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) 2023

Träffa lärare och forskare som vill utveckla naturvetenskap- och teknikundervisning, från förskola till gymnasium. Bolla idéer och tankar, få inspiration och ny kunskap om hur undervisning kan utvecklas med stöd av forskning.

Vad säger de senaste forskningsresultaten? Hur kan forskning om naturvetenskap- och teknikdidaktik användas i undervisningen? Hur kan man konkret och långsiktigt arbeta på vetenskaplig grund i skolan?
Ta chansen att diskutera dessa frågor med kollegor från hela landet.

Välkommen till konferensen FobasNT23, den 18-19 oktober 2023 i Norrköping! 

Anmäl dig senast 8 oktober