lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Från forskning till fysikundervisning

NRCF anordnade år 2016 och 2018 en uppskattad konferens som riktade sig till lärare och forskare i fysik från förskola till universitet. 

Information om en eventuell återkomst av konferensen kommer att publiceras här.