lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Från forskning till fysikundervisning

NRCF anordnade år 2016 och 2018 en uppskattad konferens som riktade sig till lärare och forskare i fysik från förskola till universitet. 

Information om en eventuell återkomst av konferensen kommer att publiceras här.