lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Från forskning till fysikundervisning

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) anordnade 2016 och 2018 konferensen "Från forskning till fysikundervisning". Arrangemanget riktar sig till lärare och forskare i fysik från förskola till universitet.

Konferensen var den första i sitt slag i Sverige där fokus låg på forskningsbaserat utvecklingsarbete och olika sätt som forskning kan påverka och utveckla fysikundervisningen i skolan. Målgruppen är fysiklärare (från förskola till gymnasium), lärarutbildare och forskare i fysikdidaktik.

Återkommande konferens

Uppslutningen till de två konferenserna blev god och tanken är därför att arrangemanget ska bli återkommande. Information om framtida konferenser kommer att publiceras på denna sida.

Ta del av slutrapport

En slutrappport sammanställdes i samband med den första konferensen 2016. Där finns bland annat sammanfattningar från olika föredrag om hur man exempelvis kan integrera musik eller skolgården i fysikundervisningen, göra riskbedömningar av sina fysikresurser och mycket mera. 

Ta del av slutrapporten "Från forskning till fysikundervisning" på Linköpings universitets forskarportal (ny flik)

Samarbete med NATDID

Konferensen 2016 arrangerades av NRCF i samarbete med Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).

Länk till hemsidan för Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (ny flik)