lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysikdagarna

Träffa NRCF på Fysikdagarna 2023

Under Fysikdagarna 2023 som hålls i Stockholm, 14-16 juni, har ett särskilt program satts ihop riktat till gymnasielärare. Spännande föreläsningar, workshops, utflykter med mera utlovas. NRCF medverkar också, bland annat med en egen monter. Varmt välkomna dit och prata med oss om vilka behov av stöttning och fortbildning som ni har. Under Fysikdagarna presenterar vi även NRCF:s nya hemsida. 

Konferensen bjuder på föreläsningar om aktuella ämnen som klimatförändringar, astronomiska observationer och fysikundervisning. Samt laboratorievisningar och en posterutställning. Det gemensamma programmet blandas med sektionsspecifika aktiviteter.

Program för gymnasielärare

Bland annat har undervisningssektionen satt samman ett program för gymnasielärare späckat med spännande fysik. Två exempel: 

  • En föreläsning om NASA-uppdraget DART som ändrade omloppsbanan för asteroidmånen Dimorphos. 
  • Vetenskapens Hus arrangerar en workshop kring solenergi och vindkraft. 

Fredagen den 16 juni planeras även utflykter till antingen Nobelmuseum eller Ytterby gruva. På grund av begränsningar kommer det vara ”först till kvarn” som gäller. Anmälan till Fysikdagarna 2023 är öppen till och med den 5 maj.

Läs mer om Fysikdagarna 2023 och anmäl dig här (ny flik)

Förutom föreläsningar inom aktuella fält kommer det under Fysikdagarna finnas möjlighet att besöka olika forskningslaboratorier. Några exempel:

  • Följ med på en rundtur i jakten på mörk materia i XENON-laboratoriet.
  • Passa på att få en inblick i “rymdlådan” DESIREE.
  • Få en uppdatering om nya kvantmekaniska rön i laboratoriet för kvantoptik.
  • Besök forskare i ytfysik som berättar om vad man lärt sig om kemiska processer i katalysatorer på en atomär nivå.

Under gemensamma pauser för lunch och fika ges möjlighet att träffa medlemmar från olika sektioner, och forskare från hela landet uppmuntras att presentera sin forskning i posterutställningen.

Egen monter

I utställningsdelen medverkar också ett flertal läromedelsförlag. NRCF har en egen monter där verksamheten och den nya hemsidan kommer att presenteras.  

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) har som uppgift att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälpa dem att hitta inspirerande resurser till sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser och fortbildningsdagar och utveckla läromaterial. Men också genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra. 

Ny hemsida lanseras

Under Fysikdagarna 2023 visar NRCF upp sin nya hemsida samt pratar gärna med fysiklärare om bland annat deras behov av stöttning och fortbildning. 

Tanken är att den nya hemsidan ska vara mer lättnavigerad och tillgänglig än den gamla. Där lärarresurserna presenteras på ett tydligare vis, indelat efter bland annat årskurs och ämnesområde.  

Ge återkoppling

Det kommer finnas tillfälle att ge återkoppling på hemsidans nya layout och innehåll samt även på NRCF:s arbete i stort. Insamlade önskemål och behov ska sedan förhoppningsvis kunna utgöra en grund för framtida utveckling av verksamheten.

Svenska Fysikersamfundets konferens, Fysikdagarna, hålls i år vid AlbaNova universitetscentrum i Stockholm, 14-16 juni. 

För mer info besök Svenska Fysikersamfundets hemsida (ny flik)