lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysikdagarna

Fysikdagarna hålls vartannat år och bakom konferensen står Svenska Fysikersamfundet. Fysikdagarna 2022 hölls i Lund, 15–17 juni. Det övergripande temat var svensk acceleratorbaserad forskning med fokus på CERN, FAIR, MAX IV och ESS.

En sektion handlade dock om undervisning och fysikdidaktisk forskning. Bland annat bidrog professor Eugenia Etkina med föreläsning och work-shop om ISLE-metoden. Grundskole- och gymnasielärare kan delta till kraftigt reducerad avgift.

Läs mer om Fysikdagarna på Fysikerförbundets hemsida (ny flik)