lu.se

Denna sida på svenska This page in English

PERC 2022

Hur integrerar du queerteori i fysikundevisningen? Det är temat för PERC 2022 som äger rum i Grand Rapids, Michigan (USA), den 13-14 juli.

I anslutning till AAPT Summer Meeting 2022 hålls även forskningskonferensen PERC 2022 i Grand Rapids, den 13-14 juli. PERC står för Physics Education Research Conference.

Årets tema är hur queerteori kan integreras i fysikundervisningen. Sista dagen för att skicka in abstracts, artiklar och posters för tryck är 16 maj. Deadline för digital publicering är den 20 juni.  

Mer om PERC 2022 på konferensens hemsida (ny flik)